Working together for green, competitive and inclusive Europe

Religija ir lyčių lygybė:Baltijos ir Šiaurės šalių visuomenių pokyčiai

Projekto vykdytojas: Vytauto Didžiojo universitetas
Projekto pavadinimas: Religija ir lyčių lygybė: Baltijos ir Šiaurės šalių visuomenių pokyčiai
Projekto kodas: LT08-1-ŠMSM-K01-011 (Sutarties Nr. S-BMT-21-4 (LT08-2-LMT-K-01-036))
Tinkamų finansuoti projekto išlaidų suma: Projektui įgyvendinti skiriama 734375 Eur, iš kurių 624218,75 Eur yra mechanizmų lėšos ir 110156,25 Eur yra bendrojo finansavimo lėšos.
Sutarties pasirašymo data: 2020-12-04
Projekto įgyvendinimo terminas: 2021-01-01 – 2023-12-31
Projekto partneriai: 

University of Oslo (NO)
University of Latvia (LV)
University of Tartu (EE)

Projekto interneto svetainė
 
Trumpas projekto aprašymas:
Lyčių lygybė yra pripažįstama kaip tvaraus socialinio ir ekonominio vystymosi bei gerovės valstybės sąlyga. Tačiau lyčių lygybės suvokimas ir reikšmė kinta bei išlieka diskutuojamu klausimu. Religija yra vienas svarbiausių lyčių lygybės sampratos ir įgyvendinimo veiksnių šiuolaikinėje visuomenėje, nes religijos savo mokymuose bei praktikose pateikia ir plėtoja  savitas lyčių ideologijas. 
ReliGen projekto tyrėjai iš Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Norvegijos analizuoja religijų viduje vykstančius pokyčius, liečiančius lyčių lygybę, nagrinėja religijų vaidmenį lyčių lygybės viešajame diskurse ir tiria lyčių lygybės atspindžius religinės socializacijos priemonėse. 
Projekto rezultatai, pateikiami pranešimais tarptautinėse mokslo konferencijose bei tarptautinėse publikacijose, praplečia mokslinį žinojimą apie religijos vaidmenį šiuolaikinės visuomenės lyčių santykių struktūrose ir praktikose, ypač telkiantis ties Baltijos valstybėmis bei jų socioistorine patirtimi. Tyrimo rezultatai, kurie taip pat yra pateikiami socialiniams partneriams skirtuose renginiuose, suteikia žinių lyčių lygybės politiką įgyvendinančioms valstybės bei visuomeninėms organizacijoms. Tokiu būdu projekto praplėstas mokslinis žinojimas apie religijos ir lyčių lygybės sąveiką bei tyrimo rezultatų sklaida prisideda prie įvairių socialinių grupių įgalinimo ir socialinės įtraukties bei darnaus vystymosi plėtros.


Bendraukime