Working together for green, competetive and inclusive Europe

Apie programą

Kultūra

Kultūra

Programos pavadinimas

Kultūra

Kodas

LT04

Skirtos mechanizmų ir bendrojo finansavimo sumos

EEE finansinio mechanizmo lėšos – 7 000 000 Eur

Bendrojo finansavimo lėšos – 1 235 294 Eur

Programos sutarties pasirašymo data

2019 m. birželio 19 d.

Programos įgyvendinimo terminai

Projektų pagal programą įgyvendinimo terminas – 2024 m. balandžio 30 d.

Programos pabaiga – 2024 m. gruodžio 31 d.

Programos santrauka

Nuoroda į santrauką


Pareiškėjas
 
Dansekunst i Østfold
Programos „Kultūra“ finansavimo kryptis, kuriai priskirtina kelionė   Kultūros prieinamumo plėtojimas ir kultūrinio švietimo stiprinimas
Projekto kodas LT01-4S-CPVA-K01-005
Projekto tikslas / pagrindinės veiklos Projekto tikslas -  aptarti  Dansekunst i Østfold (Norvegija) ir  Utenos kraštotyros muziejaus galimybes vystyti partnerystę bei rengti projekto paraišką finansavimui iš 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo.

Susitikimo metu bus aptarta meninio bendradarbiavimo galimybė, apsvarstytas galimas projekto formatas, apsikeista informacija apie abiejų projekto partnerių indėlį į projektą.
Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2020 m. kovas
Projektui skirta EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų lėšų suma 899,00 Eur
Pareiškėjas
 
Asociacija Lietuvos gėjų lyga
Programos „Kultūra“ finansavimo kryptis, kuriai priskirtina kelionė   Kultūros prieinamumo plėtojimas ir kultūrinio švietimo stiprinimas
Projekto kodas LT01-4S-CPVA-K01-001
Projekto tikslas / pagrindinės veiklos Kelionės į Oslą metu pareiškėjo organizacijos atstovai susitiks su organizacijos “Oslo Pride” bei “Pride Art” parodos atstovais.
Susitikimo metu bus plėtojama pareiškėjo organizacijos ir organizacijos “Oslo Pride” partnerystė bei aptariama paraiška, kurią planuojama rengti programos „Kultūra“ kvietimui. Susitikimo metu partneriams iš Norvegijos bus pristatytos siūlomos projekto veiklos. Taip pat bus aptariamos partnerių atsakomybės bei lūkesčiai ir praktinės projekto veiklų įgyvendinimo detalės.
Po įvykusio susitikimo su partneriais iš Norvegijos bus išgrynintos būsimo projekto veiklos, jų įgyvendinimo tvarkaraštis bei biudžetas.
Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2020 m. kovas
Projektui skirta EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų lėšų suma 2 000,00 Eur
 
Pareiškėjas
 
Panevėžio rajono savivaldybės administracija
Programos „Kultūra“ finansavimo kryptis, kuriai priskirtina kelionė   Kultūros prieinamumo plėtojimas ir kultūrinio švietimo stiprinimas
Projekto kodas LT01-4S-CPVA-K01-002
Projekto tikslas / pagrindinės veiklos Kelionės tikslas - išnagrinėti projekto aspektus, susijusius su numatomo sukurti produkto inovatyvumu, prieinamumu, kultūrinio švietimo stiprinimu bei tęstinumo užtikrinimu, kartu vienas iš siekiamų pagrindinių vizito rezultatų – aktyviai bendradarbiaujant ir plėtojant partnerystės ryšius parengti kokybišką projekto paraišką.
 
Numatomo vizito metu su partnerio – Voss savivaldybės kultūros mokyklos atstovais – planuojama:
  • susipažinti su Voss savivaldybės kultūros mokyklos veikla;
  • „išgryninti“ projekto įgyvendinimo metu planuojamą sukurti kūrybinį produktą;
  • aptarti veiklų vykdymo formą, sudaryti preliminarų jų atlikimo planą;
  • apsvarstyti kitų partnerių įtraukimo į projekto veiklas poreikį bei galimybes;
  • aptarti partnerystės sutarties sąlygas;
  • pasiskirstyti tolimesnes projekto užduotis bei nustatyti jų seką ir terminus.
 
Laukiamas rezultatas – suderinta su partneriais ir parengta projekto paraiška pagal atviro kvietimo „Kultūros prieinamumo plėtojimas ir kultūrinio švietimo stiprinimas“ gairėse pareiškėjams nustatytus reikalavimus.
Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2020 m. gegužė
Projektui skirta EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų lėšų suma 2 000,00 Eur
 
Pareiškėjas
 
VšĮ „Vikingų kaimas”
Programos „Kultūra“ finansavimo kryptis, kuriai priskirtina kelionė   Kultūros prieinamumo plėtojimas ir kultūrinio švietimo stiprinimas
Projekto kodas LT01-4S-CPVA-K01-004
Projekto tikslas / pagrindinės veiklos Projekto vykdytojo organizacija su vikingų muziejumi Lofotr bendradarbiauja nuo 2014 metų. Kartu šios organizacijos yra sukūrę du mobilius muziejus „Vikingų amžius“ Norvegijoje ir Lietuvoje (2015-2016 m.), kurie yra unikalūs savo mobilumu ir skirti patyriminėms kultūrinėms edukacijoms. Projekto vykdytojas ir projekto partneris Lofotr mato poreikį ir potencialą tęstinėms kultūrinio švietimo veikloms Lietuvoje ir Norvegijoje.

Projekto tikslas – aptarti ir parengti tęstinio projekto „Vikingų amžius“ gaires, orientuotas į naujai kuriamų edukacinių programų inovatyvumą, prieinamumą bei kultūrio švietimo stiprinimą abiejų partnerių šalyse. Taip pat stiprinti organizacijų partnerystę, aptariant aktualias kiekvienai organizacijai kultūrinio bendradarbiavimo formas.

Šis darbinis vizitas ir tęstinio projekto mobilaus muziejaus „Vikingų amžius“ aptarimas leis:
a) parengti kartu su partneriais tęstinio projekto „Vikingų amžius“ gaires būsimai priemonei „Kultūros prieinamumo plėtojimas ir kultūrinio švietimo stiprinimas“;
b) stiprinti sėkmingą kultūrinę partnerystę tarp organizacijų, bei leis ieškoti naujų kultūrinio bendradarbiavimo jungčių.
Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2020 m. balandis
Projektui skirta EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų lėšų suma 1 720,00 Eur
 
Pareiškėjas
 
Plungės rajono savivaldybės administracija
Programos „Kultūra“ finansavimo kryptis, kuriai priskirtina kelionė   Kultūros prieinamumo plėtojimas ir kultūrinio švietimo stiprinimas
Projekto kodas LT01-4S-CPVA-K01-003
Projekto tikslas / pagrindinės veiklos Planuojamas  vizitas skatins dvišalę partnerystę tarp institucijų ir kultūros veikėjų iš valstybės donorės (Norvegija) ir Lietuvos (Plungės kultūros centro, Plungės Mykolo meno Oginskio mokyklos ir Plungės rajono savivaldybės administracijos).
 
Vizito pagrindinis tikslas – išgryninti būsimo projekto idėją, aptarti kiekvieno iš partnerių vaidmenį projekto rengimo procedūrose, pasitvirtinti projekto rengimo darbų planą.
 
Darbinis projekto pagrindinių rengėjų ir vykdytojų vizitas leis tikslingai identifikuoti esminius būsimo projekto siekius, aiškiau įvertinti planuojamų veiklų apimtis, esamus žmogiškuosius išteklius, tikslines projekto grupes. Kadangi projekte bus siekiama keistis meninio ugdymo  metodikomis, perimti patirtį, suaktyvinti kultūrinį vystymą abiejose partnerių šalyse, pritraukti į kultūros kūrimą ir vartojimą kuo daugiau bendruomenės narių, padidinti aktyvių ir motyvuotų kultūrinių renginių žiūrovų skaičius, todėl būtinas tiesioginis bendravimas ir susitikimas su Norvegijos partneriais.
 
Plungę ir Bjerkreimą sieja ilgametė partnerystė, todėl darbinis vizitas ir būsimo projekto veiklos leis partnerystei įgauti naujas formas, plėtoti pačių bendruomenių tiesioginį kultūrinį ryšį.
Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2020 m. balandis
Projektui skirta EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų lėšų suma 2 000,00 Eur
 
Pareiškėjas / Projekto vykdytojas
 
BĮ Kultūros paveldo centras
Projekto pavadinimas
 
BĮ „Kultūros paveldo centras”, VĮ Lietuvos paminklai” ir Norvegijos partnerio Riiksantikvaren susitikimas dėl tiesioginio finansavimo projekto FIXUS paraiškos parengimo ir pasiruošimo būsimų veiklų įgyvendinimui
Projekto kodas LT04-4S-CPVA-TF-001
 
Projekto tikslas / pagrindinės veiklos Vizito Osle (Norvegija) planuojamo tiesioginio finansavimo projekto FIXUS partneriai iš Lietuvos (Kultūros paveldo centras bei „Lietuvos paminklai“) ir Norvegijos ( Riiksantikvaren) susitiko aptarti partnerystės plėtojimo klausimus. Tuo pačiu metu vykęs „Fixus“ projekto pirmtako „Pro Monumenta“ atstovų vizitas Norvegijoje susitikimo dalyviams sudarė galimybę apžiūrėti 1 mikroautobuso įrangą ir stebėti 1 komandos darbą gyvai Oslo katedroje (norveg. Oslo domkirke); leido susipažinti su darbo pobūdžiu praktikoje, peržvelgti turimą įrangą ir gyvai sužinoti atsakymus į iškylančius klausimus.
Šią analogišką projektą įgyvendinusių kolegų perduotą patirtį ir žinias tiesioginio finansavimo projekto FIXUS partneriai iš Lietuvos ir Norvegijos panaudotos rengdavi FIXUS paraišką bei vėliau įgyvendindami projektą, kurio veiklos yra grįstos „Pro Monumenta“ modeliu.
Lietuvos ir Norvegijos partnerių susitikimo metu buvo aptartos dalyvavusių institucijų dvišalio bendradarbiavimo galimybės kultūros paveldo valdymo ir priežiūros srityje.
 
Projekto įgyvendinimo laikotarpis
 
2019 m. birželis
Projektui skirta EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų lėšų suma
 
2 612,13 Eur
 
Pareiškėjas / Projekto vykdytojas
 
BĮ Kultūros paveldo centras
Projekto pavadinimas
 
BĮ „Kultūros paveldo centras”, VĮ "Lietuvos paminklai” ir Norvegijos partnerių Riiksantikvaren (Direktoratet for kulturminneforvaltning) bei KA (KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter) pažintinis vizitas Olandijoje ir Belgijoje dėl tiesioginio finansavimo projekto FIXUS paraiškos parengimo ir pasiruošimo būsimų veiklų įgyvendinimui
Projekto kodas LT01-4S-CPVA-TF-003
 
Projekto tikslas / pagrindinės veiklos Lietuvos ir Norvegijos partnerių pažintinis vizitas į Olandiją ir Belgiją suplanuotas norint susipažinti su originaliu „Monumentenwacht“ projekto modeliu, kuris Olandijoje taikomas daugiau nei 40 metų. Tuo pačiu, pristatytas ir Belgijos „Monumentenwacht“ modelis, kuris Belgijos regionuose taikomas daugiau nei 30 metų ir yra Olandiškojo modelio atitikmuo. Vizito tikslas – teoriškai ir praktiškai susipažinti su priimančių institucijų įgyvendintų projektų veiklos modeliais, išanalizuoti jų skirtumus ir panašumus, aptarti juos su FIXUS projekto partneriais. Taip pat vizito metu dalyviai aptarė aukščiau minimų modelių panašumus ir skirtumus su „Pro Monumenta“ (Slovakija) projekto taikomu modeliu, kuriuo remiamasi planuojant įgyvendinti tiesioginio finansavimo projekto FIXUS veiklas. Vizito metu dalyviai pasidalino praktine patirtimi, planuojamo FIXUS projekto partneriai gavo atsakymus į kylančius klausimus dėl projekto planavimo, įgyvendinimo, vykdymo bei kt. aktualius klausimus, kurie kyla ruošiant planuojamo FIXUS projekto paraišką.
Lietuvos ir Norvegijos partnerių susitikimo metu buvo aptartos dalyvavusių institucijų dvišalio bendradarbiavimo galimybės kultūros paveldo valdymo, priežiūros ir tvarkybos srityje.
Projekto įgyvendinimo laikotarpis
 
2019 m. birželis
Projektui skirta EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų lėšų suma
 
8 360,57 Eur
 
Pareiškėjas / Projekto vykdytojas
 
BĮ Kultūros paveldo centras
Projekto pavadinimas
 
BĮ „Kultūros paveldo centras”, VĮ "Lietuvos paminklai” ir Norvegijos partnerių Riksantikvaren (Direktoratet for kulturminneforvaltning) bei KA (KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter) pažintinis vizitas Slovakijoje dėl tiesioginio finansavimo projekto FIXUS paraiškos parengimo ir pasiruošimo būsimų veiklų įgyvendinimui
Projekto kodas LT01-4S-CPVA-TF-004
 
Projekto tikslas / pagrindinės veiklos Lietuvos ir Norvegijos partnerių pažintinis vizitas į Slovakiją suplanuotas norint susipažinti su "Pro Monumenta" projektu, kurio sėkme grindžiamas planuojamas įgyvendinti tiesioginio finansavimo projektas FIXUS. Vizito tikslas – susipažinti su „Pro Monumenta“ projekto veiklos modeliu, išanalizuoti skirtumus ir panašumus, aptarti juos su Projekto partneriais.
Vizito metu dalyviai susipažino su metodine medžiaga, kuri pateikiama objektų savininkams, apžiūrėjo mobiliąsias dirbtuves, administracines ir stacionarių dirbtuvių patalpas. Taip pat vizito metu dalyviai vyko į objektus, kuriuose „Pro Monumenta“ metu buvo vykdyti tvarkybos darbai; dalyviai gavo praktinių patarimų, taip pat susijusių su projektui būtinos įrangos ir kitų priemonių pirkimu. Įgytas žinias Lietuvos ir Norvegijos partneriai praktiškai pritaikys kartu įgyvendindami tiesioginio finansavimo projektą FIXUS. Tokiu būdu bus prisidedama prie dvišalių santykių tarp Lietuvos ir Norvegijos plėtojimo.
Projekto įgyvendinimo laikotarpis
 
2019 m. lapkritis
Projektui skirta EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų lėšų suma 6 187,51 Eur
 

Kontaktai

Oksana Ščerbickienė

(VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra)

Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos programų skyriaus vyresnioji projektų vadovė

(8 5) 210 7479

o.scerbickiene@cpva.lt

Bendraukime