Working together for green, competitive and inclusive Europe

Apie programą

Kultūra

Kultūra

Programos pavadinimas Kultūra
Kodas LT04
Skirtos mechanizmų ir bendrojo finansavimo sumos Iš viso programai skirta 8 235 294 Eur paramos lėšų, 7 000 000 eurų šios sumos - EEE dotacija, likusios lėšos skiriamos iš nacionalinio biudžeto. 
Programos sutarties pasirašymo terminas 2019 m. birželio 19 d. 
Programos įgyvendinimo terminai Projektų pagal programą įgyvendinimo terminas - 2024 m. balandžio 30 d. 
Programos pabaiga - 2024 m. gruodžio 31 d. 
Programos partneriai Norvegijos kultūros paveldo direktoratas, Riksantikvaren (Ra)
Norvegijos meno taryba, Arts Council Norway (ACN)
                                   

Pastaraisiais metais Lietuvoje vykdytų kultūros srities tyrimų ir viešosios nuomonės apklausos rezultatai rodo, kad Lietuvoje gyventojų dalyvavimas kultūriniame gyvenime turi įtakos visuomenės kūrybingumui, taip pat ugdo pasitikėjimą savimi bei pilietiškumo jausmą. Tačiau, kultūros darbuotojų kompetencijų ir motyvacijos stoka regionuose lėmė kokybiškų  ir profesionalių kultūros ir kūrybinių produktų bei paslaugų ribotumą ir tuo pačiu didelį regionų atotrūkį nuo didžiųjų Lietuvos miestų. Todėl programa bus siekiama prisidėti prie gyvenimo kokybės regionuose kūrimo.

PROGRAMOS TIKSLAS:

Socialinės ir ekonominės plėtros stiprinimas per bendradarbiavimą kultūros srityje, kultūrinį verslumą ir kultūros paveldo valdymą. Norint sumažinti socialinę atskirtį ir diskriminaciją, Programa siekia panaikinti esamą teritorinę nelygybę Lietuvoje aukštos kokybės kultūros produktų ir paslaugų prieinamumo prasme.

PROGRAMOS KRYPTYS:
 
  • Kultūrinis švietimas;
  • Kultūros prieinamumo plėtojimas;
  • Vietos kultūrinio verslumo skatinimas. 

TIKSLINĖ GRUPĖ: 
 
  • Kultūros paveldo savininkai (privatūs, vieši asmenys, savivaldybės);
  • Meno ir kultūros įstaigos;
  • Vietos bendruomenės;
  • Plačioji visuomenė kaip dalyviai, naudotojai, lankytojai;
  • Socialinę atskirtį ir diskriminaciją rajonuose patiriantys asmenys. 

Įgyvendinti 6 Dvišalių santykių stiprinimo projektai, kurių finansavimui skirta 22 057,21 EUR


Išsamius projektinių veiklų aprašymus skaitykite čia (.pdf)

 

Kontaktai

Eglė Jackevičiūtė

(VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra)

Lietuvos ir tarptautinių investicijų skyriaus vyresnioji projektų vadovė (VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra)

+370 690 73626

e.jackeviciute@cpva.lt

Bendraukime