Working together for green, competetive and inclusive Europe

Aplinkosauga, energetika, klimato kaita

Aplinkosauga, energetika, klimato kaita

Geresnė ekosistemų aplinkosauginė būklė ir sumažintas neigiamas taršos ir kitos žmonių veiklos poveikis, ypatingas dėmesys:

  • priemonėms, susijusioms su Ignalinos atominės elektrinės uždarymu ir saugiu atliekų tvarkymu (bendradarbiavimas su Norvegijos radiacinės saugos tarnyba);
  • galimybei įrengti Lietuvos išankstinio perspėjimo apie branduolinį pavojų sistemą atsižvelgiant į kaimyninėse šalyse esančių atominių elektrinių keliamą pavojų;
  • priemonės, susijusios su kitomis pavojingomis atliekomis ir (arba) jūrų valdymo gebėjimų stiprinimu.

Pareiškėjas / Projekto vykdytojas Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija
Projekto pavadinimas
 
Dvišalis Lietuvos Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos (toliau – VATESI) ir Norvegijos branduolinės saugos tarnybos (toliau – DSA) susitikimas siekiant tinkamai pasirengti Norvegijos paramos projekto įgyvendinimui
Projekto kodas LT07-7S-CPVA-TF-001
Projekto tikslas / pagrindinės veiklos Dvišaliame VATESI  ir DSA susitikime buvo aptartas galimas bendradarbiavimas avarinės parengties srityje, stiprinant Lietuvos pasirengimą galimoms branduolinėms ar radiologinėms avarijoms Baltarusijos atominėje elektrinėje bei branduolinės energetikos objektų eksploatavimo nutraukimo srityje, vykdant Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo veiklas.
 DSA atstovai pristatė DSA organizacinę struktūrą, reglamentavimo ir priežiūros sritis, RASTEP (Rapid Source Term Prediction) programinės įrangos įsigijimą ir taikymą DSA veikloje, pasirengimo ir reagavimo į branduolinę ar radiologinę avariją tvarką, aprodė avarinės parengties centrą. Diskutuojant apie planuojamų projektų įgyvendinimą pateikė pavyzdžių iš DSA patirties dirbant su kitomis šalimis dėl galimo Tarptautinės atominės energetikos agentūros įtraukimo įgyvendinant numatomus projektus.
Projekto įgyvendinimo laikotarpis
 
2019 m. vasaris
Projektui skirta Norvegijos finansinių mechanizmų lėšų suma
 
4 718,70 Eur
 
 
 
 
 
 

Kontaktai

Marius Navadunskis

(VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra)

Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos programų skyriaus vyresnysis projektų vadovas

(8 5) 219 1340

m.navadunskis@cpva.lt

Bendraukime