Working together for green, competitive and inclusive Europe

Ina Sinkevičiūtė

(Inovacijų agentūra)

Programos valdymas (Inovacijų agentūra)

+370 604 77086

i.sinkeviciute@inovacijuagentura.lt

Beata Mažul

(Inovacijų agentūra)

Projektų valdymas | Dvišalių veiklų koordinavimas (Inovacijų agentūra)

+370 604 78935

b.mazul@inovacijuagentura.lt

Kornelija Žukovskienė

(Inovacijų agentūra)

Projektų finansininkė (Inovacijų agentūra)

+370 604 91147

k.zukovskiene@inovacijuagentura.lt

Bendraukime