Working together for green, competetive and inclusive Europe

Lietuvos bausmių vykdymo sistemos kokybės gerinimas
Teisingumas ir vidaus reikalai
Lietuvos bausmių vykdymo sistemos kokybės gerinimas Projekto vykdytojas: Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Projekto pavadinimas: Partnerystės sutarčių su projekto „Lietuvos bausmių vykdymo sistemos kokybės gerinimas“ partneriais derinimas, Mokymo centro veiklos vystymo aptarimas bei Norvegijos įkalinimo įstaigų projektavimo, nuteistųjų resocializacijos bei pozityvių ir prasmingų užimtumo veiklų organizavimo gerosios patirties perėmimas siekiant paskatinti kokybinius Lietuvos bausmių vykdymo sistemos pokyčius Projekto kodas: LT01-6S-CPVA-TF-001
Bendraukime