Working together for green, competetive and inclusive Europe

Apie programą

Sveikata

Sveikata

Remiantis įvairių tyrimų duomenimis, Lietuvos rizikos vaikų ir jaunimo situacija gali būti apibūdinama daugybe problemų, pvz. santykinai žemas subjektyvios sveikatos ir gerovės įvertinimas, didėjantis rūkymo, alkoholio ir narkotikų vartojimo paplitimas, didelis patyčių paplitimas, didelis savižudybių skaičius. Psichinės sveikatos paslaugų vaikams ir jaunimui pasiekiamumas ir kokybė Lietuvoje yra vertinama kaip nepakankama. Taip pat didėja vaikų, turinčių elgesio ir emocinių sutrikimų, arba elgesio su aukšta rizika skaičius; nepakankamai išvystyta paramos ir orientavimo sistema vaikams ir jaunuoliams, paliekantiems vaikų globos įstaigas, socializacijos centrus, globėjų šeimas ar rizikos grupėms priklausančias šeimas, dėl ko atsiranda socialinė atskirtis ir kiti socialiniai iššūkiai; nepakankamai išvystytos paslaugos vaikams, turintiems priklausomybes, taip pat reikia daugiau dėmesio skirti vaikų apsaugai nuo visų formų smurto, taip pat vaiko teisių supratimo ugdymui.

Programa sieks stiprinti psichinės sveikatos paslaugas bendruomenės lygmeniu bei gerinti vaikų ir jaunimo gerovę:
1) kuriant ir plėtojant bendruomenės lygmeniu teikiamas paslaugas ( jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų teikimas, vienos stotelės pagalbos centrų vaikams ir šeimoms steigimas);
2) adaptuojant programą vaikams su elgsenos iššūkiais;
3) plėtojant psicho-socialines programas;
4) taikant kokybiškus metodus ir teikiant integruotas paslaugas pažeidžiamiems vaikams ir jaunimui;
5) apmokant specialistus ir tėvus pagal programą Nuostabūs metai (Incredible Years);
6) sukuriant ir įdiegiant priemonę „Šeimos ir sveikatos priežiūros specialisto bendradarbiavimas“
 
Programai skirta: Viso (iš jų mechanizmų lėšos: bendrojo finansavimo lėšos: 17.647.059 Eur (iš jų 15.000.000 Eur mechanizmų lėšos, 2.647.059 Eur bendrojo finansavimo lėšos)
Programos sutarties pasirašymo data: 2019-09-03
Programos įgyvendinimo terminai: 2019-09-03  - 2024-12-31

Kontaktai

Lina Janionytė

(VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra)

Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos programų skyriaus vyresnioji projektų vadovė

(8 5) 274 8747

l.janionyte@cpva.lt

Bendraukime