Working together for green, competitive and inclusive Europe

Tvariai pagamintos anglies nanomedžiagos energetikai

Projekto vykdytojas: Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras 
Projekto pavadinimas: Tvariai pagamintos anglies nanomedžiagos energetikai
Projekto kodas: LT08-1-ŠMSM-K01-012 (Sutarties Nr. S-BMT-21-12 (LT08-2-LMT-K-01-055))
Tinkamų finansuoti projekto išlaidų suma: Projektui įgyvendinti skiriama 988000,00 Eur, iš kurių 839800,00 Eur yra mechanizmų lėšos ir 148200,00 Eur yra bendrojo finansavimo lėšos.

Sutarties pasirašymo data: 2021-11-30
Projekto įgyvendinimo terminas: 2021-12-01 – 2023-12-31
Projekto partneriai: 

SINTEF (NO)
Latvian State Institute of Wood Chemistry (LV)
National Institute of Chemical Physics and Biophysics (EE)
Projekto interneto svetainė

Trumpas projekto aprašymas:
Šio projekto tikslas - sukurti inovatyvias anglies medžiagas, panaudojant medienos pramonės, bioperdirbimo įmonių, taip pat celiuliozės ir popieriaus pramonės atliekas. Iš pramoninių atliekų yra sintetinamos didelio laidumo, elektrokatalitiškai aktyvios, patvarios, nebrangios bei turinčios didelį paviršiaus plotą anglies medžiagos, kurios yra taikomos alternatyvios energijos technologijose - ultrakondensatoriuose, metalo-oro baterijose ir kuro elementuose. Nauda - šių susintetintų anglies medžiagų panaudojimas mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančiose energijos technologijose, tokiose kaip ultrakondensatoriai, metalo-oro baterijos ir kuro elementai. Tai reikštų svarbų proveržį atsinaujinančių ir mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančių energijos technologijų sektoriuje ir eksponentiškai išplėstų aplinką tausojančią ir nebrangią technologiją, turinčią didelę įtaką mažinant išmetamą CO2 kiekį. Šis projektas apima tarptautinio bendradarbiavimo tyrimus fundamentinės ir taikomosios fizikos bei chemijos srityse, leidžiančius pareiškėjams susipažinti ir bendradarbiauti su keliomis aktyviomis tyrimų grupėmis Baltijos šalyse ir Norvegijoje.

Daugiau informacijos apie projektą vaizdo įraše.

 


Bendraukime