Working together for green, competitive and inclusive Europe

Žaliosios pramonės inovacijos | „Technologinio proceso, skirto garsą izoliuojančios akustinės plokštės iš perdirbtų poliuterano, plastmasės ir gumos atliekų gamybai, sukūrimas“
Projekto vykdytojas UAB AVAGO

Projekto pavadinimas „Technologinio proceso, skirto garsą izoliuojančios akustinės plokštės iš perdirbtų poliuterano, plastmasės ir gumos atliekų gamybai, sukūrimas“
Projekto kodas LT07-1-EIM-01-017
Tinkamų finansuoti projekto išlaidų suma 747 994,56 Eur
Projekto partneriai UAB Provectus redivivus (LT), Suportnet Agro AS (NO)

Pasaulinė klimato kaita verčia ieškoti naujų ir inovatyvių būdų kaip atliekas būtų galima paversti ištekliais, o iš perdirbamų medžiagų gaminti naudingus produktus. Tankėjant miestų apgyvendinimui auga ir triukšmo problema, kuri skatina naujų garso izoliacijos produktų kūrimą statybų rinkoje.

Konkretūs tikslai
 Sukurti technologinį procesą skirtą garsą izoliuojančios akustinės plokštės iš perdirbtų poliuretano, plastmasės ir gumos atliekų gamybai. Ši sukurta akustinė plokštė pakeistų nusistovėjusias garso izoliacijos produktų alternatyvas statybų rinkoje;
 Prisidėti prie žiedinės ekonomikos mažinant gamtą teršiančias poliuterano atliekas;
 Gerinti gyvenimo mieste kokybę, inovatyviai sprendžiant augančio triukšmo problemą.


Bendraukime