Working together for green, competitive and inclusive Europe

Žaliosios pramonės inovacijos | „Inovatyvūs žalios elektros energijos generavimo ir saugojimo sprendimai e-transportui“


 

Projekto vykdytojas UAB SOLI TEK R&D
Projekto pavadinimas „Inovatyvūs žalios elektros energijos generavimo ir saugojimo sprendimai e-transportui“
Projekto kodas LT07-1-EIM-01-018
Tinkamų finansuoti projekto išlaidų suma 2 561 145,05 Eur
Projekto partneriai VšĮ Perspektyvinių technologijų taikomųjų tyrimų institutas PROTECH (LT), Nepriklausomų tyrimų centras SINTEF AS (NO)


Atsinaujinančios elektros ir elektromobilių rinka nuolat auga, o dėl griežtinamų aplinkosaugos standartų ir valstybės politikos ties švaria energija vis didėja poreikis naujiems sprendimams. Transportas yra vienas iš sektorių, kuriam ateityje reikės vis daugiau elektros energijos bei su švaria energija susijusių sprendimų. Pagrindinis projekto tikslas yra apjungti šias sritis, sukurti 4 prototipus (lengvo fotoelektros modulio prototipas, lengvo fotoelektros modulio pagrindu sulankstomos FE jegainės prototipas, mobilios elektromobilių įkrovos stotelės prototipas, naujos kartos autonominės autobusų stotelės / paviljono prototipas) ir realiomis sąlygomis išbandyti.. Projekto metu sukurtomis inovacijomis siekiama prisidėti prie atsinaujinančių elektros energijos technologijų efektyvesnio naudojimo ir plėtros.

Konkretūs tikslai 
 Projekto įgyvendinimo metu sukurti gerą ir kokybišką produktą ir išnagrinėti galimybes, kaip juos perdirbti pasibaigus jų tarnavimo laikui;
 Inovatyvių energijos generavimo ir saugojimo sistemų technologijų sukūrimas, diegimas ir plėtra. Prisidėti prie efektyvesnio atsinaujinančios elektros energijos panaudojimo viešame ir privačiame transporto sektoriuose, plėtojant žaliąją energetiką bei mažinti ŠESD išmetimus.Bendraukime