Working together for green, competitive and inclusive Europe

Žaliosios pramonės inovacijos | „Automobilinių atliekų tvarkymo uždaro ciklo sistemos sukūrimas Lietuvoje“
Projekto vykdytojas UAB TERRA RECYCLING
Projekto pavadinimas „Automobilinių atliekų tvarkymo uždaro ciklo sistemos sukūrimas Lietuvoje“
Projekto kodas LT07-1-EIM-01-011
Tinkamų finansuoti projekto išlaidų suma 3 019 662,50 Eur
Projekto partneriai Green Business Norway (NO)


Dėl dabartinių ekonominių ir socialinių tendencijų, transporto priemonių perdirbimo, metalo laužo pirkimo ir perdirbimo į antrines žaliavas rinka turi didelį potencialą. Ji tiesiogiai atitinka ES horizontalią aplinkosaugos politiką – Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvoje 2000/53/EB reikalaujama, kad 95% transporto priemonės masės būtų perdirbta, o pakartotinio naudojimo arba perdirbimo rodiklis turėtų būti ne mažesnis nei 85%.

Konkretūs tikslai
› Sukurti unikalią nacionalinio masto automobilių atliekų tvarkymo uždaro ciklo sistemą Lietuvoje ir bendrai, Baltijos šalių regione, automobilių šrederio likučių (ASR) sistemą naudojant naujausias ir pažangiausias ES sukurtas technologijas;
› Įdiegus uždaro ciklo automobilinių atliekų tvarkymo procesą atsiras galimybė maksimaliai išrūšiuoti automobilių dallių laužą, išrinkti ir paruošti antriniam naudojimui vertingus spalvotus metalus ir ir atskirti plastiką;
› Projektas prisidės prie ES direktyvos iškeltų tikslų įgyvendinimo — iš eksploatuoti netinkamų transporto priemonių (ENTP) bus išgaunama ne mažiau nei 85% antrinių žaliavų, kurios bus pakartotinai naudojamos ar perdirbamos.Bendraukime