Working together for green, competitive and inclusive Europe

ClimAdapt-LT

Projekto vykdytojas: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 
Projekto pavadinimas: ClimAdapt-LT
Projekto kodas:  LT05-4-AM-TF-001
Projekto tinkamų išlaidų suma:  288 000,00 Eur (244 800,00 Eur - Norvegijos finansinio mechanzimo lėšos ir  43 200,00 Eur - bendrojo finansavimo lėšos)
Projekto įgyvendinimo sutarties pasirašymo data:  2020 m. rugpjūčio 27 d. 
Projekto įgyvendinimo laikotarpis:  2020 m. rugpjūčio 27 d. - 2023 m. liepos 14 d. 
Projekto tikslas – sustiprinti visuomenės ir regionų prisitaikymo prie klimato kaitos gebėjimus.

Klimato kaita tampa vis didesne grėsme Lietuvoje. Kasmetinės vidutinės temperatūros kilimo tendencijos, ypač žiemos mėnesiais, mažėjanti sniego danga, ekstremalūs meteorologiniai reiškiniai tampa besikeičiančių aplinkos sąlygų rodikliais. Tam, kad būtų užtikrintas pilnavertis visų būtiniausių visuomenės veiklų funkcionavimas ir apsauga, būtina prisitaikyti prie klimato kaitos pasekmių. Lietuvoje vidutinė oro temperatūra per 1991-2010 m. laikotarpį pakilo 0,7 °C, palyginus su 1961-1990 m. laikotarpiu. Informacija apie klimato veiksnius ir erdviniai duomenys yra nepaprastai svarbūs siekiant geriau valdyti riziką ir taikyti tinkamas prisitaikymo priemones. Tik 2 iš 60 savivaldybių yra atlikusios išsamius pažeidžiamumo tyrimus. Savivaldybės neturi parengtų prisitaikymo planų, leidžiančių tinkamai reaguoti į ekstremalius gamtinius reiškinius ir kitus su klimatu susijusius veiksnius.
Projekto lėšos bus skirtos atlikti pažeidžiamumo vertinimui ir rizikos analizei, apimančiai visas Lietuvos savivaldybes.
Projekto veiklose numatytas ir prisitaikymo prie klimato kaitos plano parengimas bei ekstremalių situacijų valdymo plano atnaujinimas pasirinktoje savivaldybėje (bandomasis projektas). Lietuvos savivaldybių darbuotojams bus suteikta galimybė dalyvauti mokymuose, kaip parengti panašius planus atitinkamose savivaldybėse, ir susipažinti su projekto rezultatais.

Projekto metu planuojama:
  • sudaryti klimato prognozes Lietuvai iki 2030, 2050, 2075, 2100 metų;
  • parengti jautrumo klimato pokyčiams vertinimą, aprašant pažeidžiamiausius sektorius ir socialines grupes, apimančias visas savivaldybes;
  • atnaujinti pasirinktos savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo ir prisitaikymo prie klimato kaitos planą, tinkamai atsižvelgiant į įvairius klimato pokyčių scenarijus;
  • didinti savivaldybių ir visuomenės supratimą apie prisitaikymo prie klimato kaitos priemonių svarbą.                    
Laukiami projekto rezultatai (skelbiami adresuwww.klimatokaita.lt):
 
Nuolat atnaujinamos klimato prognozės, nes jos yra reikalingos įvairiems ūkio subjektams, savivaldybėms ir kitiems subjektams, planuojant prisitaikymą prie klimato kaitos. Prisitaikymas klimato kaitai savivaldybių lygmeniu bus užtikrintas parengus jautrumo ir pažeidžiamumo klimato kaitai studiją, o pagal joje pateiktą informaciją savivaldybės galės efektyviai planuoti ir įsigyti  priemones savo teritorijoms, planuoti biudžetus ateities veikloms.
 
Projeko tikslinė grupė:
Lietuvos savivaldybių administracijų darbuotojai, visuomenė.
 
Projektas įgyvendinamas kartu su projekto partneriais: 
Lietuvos savivaldybių asociacija (toliau – LSA) ir Norvegijos vietos ir regioninės valdžios institucijų asociacija (toliau – KS).
 
Projekto veiklos numato LSA įsitraukimą į savivaldybių jautrumo vertinimą, prisitaikymo planų rengimą ir patirties perdavimą savivaldybių darbuotojams, didinti savivaldybių sąmoningumą ir stiprinti jų pajėgumus prisitaikyti prie klimato kaitos. Įgyvendinto projekto rezultatais - jautrumo analize visiems regionams, klimato modeliais ir prisitaikymo planų moduliais galės naudotis LSA ir savivaldybės prisitaikymo prie klimato kaitos veiklų planavimui ir įgyvendinimui ateityje.
KS organizuos patirties pasidalinimo seminarą Norvegijoje bei dalyvaus analogiškame renginyje Lietuvoje. Renginių metu KS darbuotojai padės perduodant norvegų patirtį Lietuvos savivaldybėms bei turės galimybę panaudoti projekto rezultatus vietiniu lygiu Norvegijoje.
 
Tikimasi, kad dvišalio bendradarbiavimo patirtis paskatins teigiamus pokyčius abiejose projekte dalyvaujančiose šalyse diegiant geresnę ir efektyvesnę praktiką prisitaikymo prie klimato kaitos srityje.
 


Bendraukime