Working together for green, competitive and inclusive Europe

Projektai

Gerovės konsultantų modelio sukūrimas

Projekto vykdytojas: Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
Projekto pavadinimas: Gerovės konsultantų modelio sukūrimas
Projekto kodas: LT03-1-SAM-TF-002
Tinkamų finansuoti projekto išlaidų suma: projektui įgyvendinti skiriama iki 209 964, 45 eurų, iš kurių iki 178 469,77 eurų yra mechanizmų lėšoms ir iki 31 494,68 eurų yra bendrjo finansavimo lėšos. 
Sutarties pasirašymo data: 2020 m. vasario 27 d.
Projekto įgyvendinimo termimas:  2020 m. vasario 27 d. - 2024 m. vasario 27 d.

Projekto tikslas: projektu siekiama sukurti veikiantį gerovės konsultantų modelį. 

Kodėl jo reikia?

Lietuva yra viena iš pirmaujančiių šalių savižudybių skaičiumi pasaulyje. Daugiau kaip 50 % nusižudžiusiųjų prieš pakeldami prieš save ranką sirgo depresija. Psichikos sveikatos priežiūros profesionalai Lietuvos gyventojams yra sunkiai prieinami ir brangūs, jų pritraukimas dirbti provincijos savivaldybėse - sudėtingas.

Kognityvinė elgesio terapija (KET) yra gerai išvystyta tokiose šalyse kaip Jungtinė KAralystė, Nyderlandai ir Norvegija. KET buvo kruopščiai išbandyta, įrodyta, kad ji veikia taip pat gerai kaip ir antidepresantai. Ši terapija yra labai standartizuota, jos metu taikomi specifiniai metodai konkrečiam problemų sprendimui. Daugybė metaanalizių įrodė šios terapijos ekonominį efektyvumą. Siekiant išspręsti žmogiškųjų išteklių trūkumą ir pernelyg didelį vaistų skyrimą, daugelis šalių pradėjo mokyti ne tik psichologus ar psichiatrus, bet ir slaugytojus, socialinius darbuotojus ir kitus specialistus teikti trumpąsias, ekonomiškai ir įrodymais pagrįstas standartizuotas KET konsultacijas. Jų tikslas - padėti žmonėms susidoroti su pirmaisiais depresijos ir nerimo simptomais.

Kas bus daroma įgyvendinant projektą?

Įgyvendinant projektą bus siekiama parengti mokymo programą ir apmokyti nemažiau kaip 30 labai motyvuotų specialistų, kurie gebėtų teikti trumpąsias, įrodymais pagristas standartizuotas konsultacijas žmonėms, kaip elgtis pasireiškus pirmiesiems depresijos ir nerimo simptomams.

Tikslinė grupė: Lietuvos gyventojai, patiriantys pirmuosius nerimo, depresijos sindromus ir nesikreipiantys medicininės pagalbos.

 
 


Media galerijos

Bendraukime