Working together for green, competitive and inclusive Europe

Projektai

Jaunimui palankios sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modelio koregavimas ir koordinavimas nacionaliniu lygiu

Projekto vykdytojas: Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras
Projekto pavadinimas: Jaunimui palankios sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modelio koregavimas ir koordinavimas nacionaliniu lygiu
Projekto kodas: LT03-1-SAM-TF-001
Tinkamų finansuoti projekto išlaidų suma: Projektui įgyvendinti skiriama iki 221 775 eurų, iš kurių iki 188 508,74 eurų yra mechanizmų lėšos ir iki 33 266,26 eurų yra bendrojo finansavimo lėšos.
Sutarties pasirašymo data: 2020 m. sausio 15 d.
Projekto įgyvendinimo terminas: 2019 m. gruodžio 10 d. - 2023 m. spalio 10 d.
 
Projekto tikslas: sustiprinti savivaldybių specialistų gebėjimus įgyvendinant jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų (toliau - JPSPP) teikimo modelį. Šis projektas orientuotas į savivaldybės specialistų ir jaunimo koordinatorių kompetencijų didinimą teikti platesnio spektro bei priimtinesnes paslaugas jaunimui. JPSPP teikimas apims 22 savivaldybes ir bus koordinuojamas nacionaliniu lygiu. Nacionalinis koordinatorius – Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras  (toliau - SMLPC) vykdys specialistų mokymus, organizuos susitikimus, konferencijas, parengs jaunimo koordinatorių veiklos gaires, vykdys nuolatinį savivaldybių specialistų konsultavimą bei veiklos koordinavimą. Projekto pabaigoje, pasitelkus partnerį Lietuvos sveikatos mokslų universitetą (Toliau- LSMU), bus atliktas jo veiksmingumo ir efektyvumo vertinimas.

Pagrindinės numatomos vykdyti veiklos:
  • sukurti du nauji ir pakoreguoti ankstesni šeši algoritmai pagal šiandienos aktualijas;
  • parengtos rekomendacijos psichinės sveikatos problemų turintiems jauniems žmonėms ir jų šeimoms apie paslaugų prieinamumą ir integravimosi į visuomenę galimybes;
  • savivaldybių specialistų, dirbančių JPSPP srityje, mokymai;
  • jaunimo koordinatorių veiklos gairių parengimas;
  • nuolatinis modelio įgyvendinimo koordinavimas, jaunimo koordinatorių konsultavimas, jų kompetencijų didinimas organizuojant įvairius susitikimus, seminarus;
  • interneto portalo sveikatos tinklas administravimas;
  • atliktas JPSPP teikimo efektyvumo vertinimas ir parengta ataskaita.
Tikslinė grupė: žmonės dirbantys su jaunimu ir teikiantys JPSPP: savivaldybės specialistai, asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistai psichologai, socialiniai darbuotojai. Išplėstinė tikslinė grupė yra 14-29 m. amžiaus jauni žmonės, jų tėvai, kurie gauna projekto metu apmokytų specialistų paslaugas.
 
 


Media galerijos

Bendraukime