Working together for green, competitive and inclusive Europe

Projektai

Programos "Neįtikėtini metai" pritaikymas ir įgyvendinimas Lietuvoje

Projekto vykdytojas: Higienos institutas
Projekto pavadinimas:Programos „Neįtikėtini metai“ pritaikymas ir įgyvendinimas Lietuvoje
Projekto kodas: LT03-2-SAM-TF-001
Tinkamų finsansuoti projekto išlaidų suma: Projektui įgyvendinti skiriama iki 1 150 000 00 eurų, iš kurių iki 977 500,00 eurų yra mechanizmų lėšos ir iki 172 500,00 eurų yra bendrojo finansavimo lėšos.
Sutarties pasirašymo data: 2019 m. gruodžio 12 d.
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019 m. lapkričio 14 d. - 2022 m. lapkričio 14 d.

Projekto aprašymas: Lietuvoje vaikų psichikos sveikata yra aktuali problema. Nepaisant įvairių bandymų užtikrinti kompleksinę pagalbą, mūsų šalyje vis dar trūksta veiksmingų paslaugų, leidžiančių patenkinti šeimų, auginančių elgesio ar emocijų sutrikimus turinčius vaikus, poreikius.


Projekto tikslas: stiprinti pozityvios tėvystės įgūdžius, įgyvendinant Neįtikėtinų metų (angl. Incredible Years) programos modulį Lietuvoje. Projekto įgyvendinimo metu bus įsigyta ir adaptuota Mokymo programos („Preschool Basic Parent Program”) modulis, atrikti ir pagal programą apmokyti grupių vadovai bei pravesti pozityvios tėvystės mokymai tėvams.

Projekto tikslinės grupės: specialistai, dirbantys su vaikais arba tėvais, pvz., socialiniai darbuotojai, psichologai, psichiatrai, visuomenės sveikatos specialistai, specialiojo ugdymo mokytojai ir pan.; tėvai, auginantys vaikus, turinčius elgesio ar emocijų sutrikimų ir mokytojai, dirbantys su šiais vaikais; vaikai.
 
 
 


Media galerijos

Bendraukime