Working together for green, competitive and inclusive Europe

Projektai

Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų modelio plėtra Jonavos rajono savivaldybėje

Projekto vykdytojas: Jonavos rajono savivaldybės administracija
Projekto pavadinimas: Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų modelio plėtra Jonavos rajono savivaldybėje
Projekto kodas: LT03-1-SAM-K01-007
Tinkamų finansuoti projekto išlaidų suma: Projektui įgyvendinti skiriama iki 213 324,47 eurų, iš kurių 181 325,79 eurų yra mechanizmų lėšos ir iki 31 998,68 eurų yra bendrojo finansavimo lėšos.
Sutarties pasirašymo data: 2021 m. kovo 2 d.
Projekto įgyvendinimo terminas: 2021 m. kovo 2 d. - 2023 m. gegužės 31 d.

Projekto tikslas: plėtoti poreikius atitinkančias kokybiškas ir prieinamas sveikatos priežiūros paslaugas jaunimui bei skatinti Jonavos savivaldybėje gyvenančius jaunus žmones rinktis sveikesnį gyvenimo būdą. Projekto įgyvendinimo metu planuojama įkurti jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų koordinacinį centrą, kuris teiks paslaugas Jonavoje ir Jonavos rajone.  Mokymosi, užsiėmimų jaunimui ir tarpinstitucinio bendradarbiavimo pagalba bus formuojami nauji jaunų žmonių įgūdžiai ir požiūris į sveikesnį gyvenimo būdą.

Numatomos projekto veiklos:
 
  • grupiniai ir individualūs užsiėmimai su psichologu jaunuoliams ir jų tėvams;
  • užsiėmimai ir konsultacijos, kurių metu bus mokoma įveikti stresą ir nuolatinę įtampą bei keičiamas susiformavęs požiūris į kūną ir išvaizdą;
  • specialistų, dirbančių su jaunimu, kvalifikacijos ir kompetencijų kėlimas.
Projekto metu numatytas bendradarbiavimas tarp švietimo, socialinių, asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teisėsaugos institucijų, jaunimo organizacijų, nevyriausybinių organizacijų ir kitų įstaigų.  Visuomenės sveikatos centro specialistai koordinuos atvejo vadybos bei žmogaus teisių principais paremtu, jaunimui skirtu sveikatos priežiūros – sveikatos stiprinimo, prevencijos, gydymo, ir stebėsenos paslaugų teikimą Jonavos rajone. Šios priemonės padės užtikrinti projekto tikslinės grupės galimybes ugdyti sveiką gyvenimo būdą, susijusį su ligų prevencija, psichine sveikata, fiziniu aktyvumu, traumų ir nelaimingų atsitikimų prevencija, priklausomybių prevencija, seksualumu, higienos ir kitais įgūdžiais.

Tikslinė grupė: jaunimas (14–29 m.)
 


Media galerijos

Bendraukime