Working together for green, competitive and inclusive Europe

Inovacijų agentūra perima Norvegijos finansinio mechanizmo programos „Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ” administravimą

Su Norvegijos finansinio mechanizmo programa „Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ” į Inovacijų agentūrą dirbti pereina ir visa projekto komanda, vadovaujama Inos Sinkevičiūtės.

„Ši programa Lietuvoje pradėta įgyvendinti nuo 2018 metų. Džiugu, kad per neilgą laikotarpį pavyko daug pasiekti: finansuota net 17 projektų, bendra pareiškėjams patvirtintos paramos suma – daugiau nei 11 mln. 250 tūkst. eurų. Dar šį mėnesį bus pasirašytos naujos finansavimo sutartys už daugiau nei 1,2 mln. eurų, ir tai - ne pabaiga. Metų gale planuojama skelbti naują kvietimą verslui teikti paraiškas “, - sako I. Sinkevičiūtė.

Apie Norvegijos finansinio mechanizmo programą „Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ”

Programa siekia prisidėti prie didesnės pridėtinės vertės kūrimo ir tvaraus ekonomikos augimo. Skatinamas Lietuvos įmonių (ypač MVĮ) konkurencingumas ir dvišalis bendradarbiavimas tarp Lietuvos ir Norvegijos įmonių Žalios pramonės inovacijų ir IRT srityse.

Siekiant pereiti prie darnios ekonomikos modelio, investicijos Žalios pramonės inovacijų srityje skiriamos projektams, kurių tikslas naujų aplinkai palankių, bio-grįstų produktų ar technologijų kūrimas ir komercinimas arba rinkoje egzistuojančių inovatyvių technologijų, skatinančių gamtos išteklių tausojimą ir mažinančias neigiamą poveikį aplinkai, diegimas.

Lietuvos IT sektorius yra didžiausias Baltijos šalyse ir yra imliausias investicijoms. Programos įgyvendinimas yra nukreiptas į IT sektoriaus potencialo panaudojimą skiriant investicijas į inovatyvių IT sprendimų, produktų ir technologijų, pritaikomų įvairiuose pramonės sektoriuose, kūrimą.

Apie Inovacijų agentūrą

Šiemet įsteigta Inovacijų agentūra buvo įkurta buvusių Lietuvos verslo paramos agentūros (LVPA), verslumo ir eksporto plėtros agentūros „Versli Lietuva“ pagrindu bei konsolidavus Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros (MITA) vykdytas inovacines veiklos funkcijas. Remiantis geriausia užsienio šalių praktika suformuota Inovacijų agentūra š.m. balandį pradėjo teikti visas su inovacijų skatinimu ir verslo vystymu susijusias paslaugas. Jos veikla apima verslo pradžios ir plėtros konsultacijas, tarptautinės verslo plėtros galimybes, verslo kompetencijų plėtrą, prieigą prie finansavimo ir tinklaveikos resursų, paslaugų verslui bendrakūrėjų bendruomenės puoselėjimą. Planuojama, kad agentūra administruos įvairias paramos verslui priemones, kurių bendra vertė per artimiausius kelerius metus viršys 500 mln. Eur.

Bendraukime