Working together for green, competitive and inclusive Europe

Informacinės skaidrės „Viešinimo gairės projektų vykdytojams"

Detali informacija apie viešinimo veiklas projektų vykdytojams.
› projekto numatytos viešinimo veiklos
› privalomos ir rekomenduojamos veiklos
› dizaino reikalavimai
Kaip žinoti kokios yra projekto numatytos veiklos, kaip perprasti dizaino reikalavimus ir kokias papildomas veiklas galima atlikti — plačiau skaitykite naujosiose informacinėse skaidrėse.

Informacija aktuali programos „Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ" projektų vykdytojams.
Bendraukime