Working together for green, competitive and inclusive Europe

Informacinės skaidrės „Pirkimų priežiūra"

Pirkimų priežiūra gali būti išankstinė arba paskesnė.
› išankstinė yra taikoma pirkimams, kurie yra laikomi rizikingais
› paskesnė yra skirta įvertinti pasibaigusius pirkimus
Kaip jos yra vykdomos bei kokie yra numatyti reikalavimai plačiau skaitykite naujosiose
informacinėse skaidrėse.

Informacija aktuali programos „Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ" projektų vykdytojams.
Bendraukime