Working together for green, competitive and inclusive Europe

Lietuvos probacijos tarnybos darbuotojų mokymai ir gerosios praktikos pasidalinimas

Įgyvendinant 2014-2021 metų Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinio mechanizmo programos „Teisingumas ir vidaus reikalai“ Lietuvos probacijos tarnybos įgyvendinamo projekto „Lietuvos bausmių vykdymo sistemos kokybės gerinimas“ veiklą „Lietuvos probacijos tarnybos darbuotojų mokymai ir gerosios praktikos pasidalinimas“, balandžio–lapkričio mėn. organizuojami Lietuvos probacijos tarnybos darbuotojų mokymai ir gerosios praktikos perėmimas pagal projekto donorų rekomendacijas, praneša Lietuvos probacijos tarnyba.
 
Veiklos vykdymo metu 5-iuose Lietuvos regionuose organizuojami darbuotojų vidiniai mokymai, kurių tikslas – pasidalinti Oslo probacijos tarnybos darbo patirtimi ir idėjomis, siekiant jas pritaikyti Lietuvos probacijos tarnybos veiklose bei stiprinti pareigūnų tarpusavio bendravimo ryšius, suteikti jiems reikalingų saviugdos žinių. Mokymuose iš viso dalyvaus 150 probacijos sistemos darbuotojų.
 
Visi renginiai bus organizuojami skirtinguose Lietuvos regionuose tam, kad kuo daugiau probacijos tarnybos darbuotojų galėtų susipažinti su naujomis ir Lietuvoje bandomoms pritaikyti probacijos veiklos idėjomis iš Norvegijos. Kadangi projektinės veiklos yra vykdomos tik pilotinėse įstaigose (Vilniuje ir Pravieniškėse), jos yra pasiekiamos tik tų regionų specialistams. Lietuvos probacijos tarnybai labai svarbu, kad visi tarnybos specialistai susipažintų su šiomis idėjomis ir turėtų galimybę ateityje jas taikyti visoje Lietuvoje bendradarbiaujant su įkalinimo įstaigomis jų regionuose.
 
Balandžio mėnesį mokymai surengti Kauno skyriaus ir Kauno regiono skyriaus pareigūnams. Jų metu darbuotojai buvo supažindinti su projekto veiklomis, TOG sistema, vyko užsiėmimai, skirti komandos formavimui bei motyvacijos stiprinimui ir emocinei/psichologinei pagalbai pareigūnams, dirbantiems su probacijos priežiūroje esančiais asmenimis.
 
Gegužės mėnesį mokymai bus organizuojami Klaipėdos regione, Šilalėje.
 

Media galerijos

Bendraukime