Working together for green, competitive and inclusive Europe

Probacijos tarnybai veiklose talkins mediatoriai, socialiniai darbuotojai

Lietuvos probacijos tarnyba, įgyvendindama projektą „Lietuvos bausmių vykdymo sistemos kokybės gerinimas“, pradeda naujas veiklas Pravieniškių 1-ajame kalėjime ir Vilniaus kalėjime, padedant nuteistiesiems ruoštis gyvenimui laisvėje. Probacijos pareigūnams padės elektroninio stebėjimo specialistai, mediatoriai bei socialiniai darbuotojai. 

Elektroninio stebėjimo specialistai  nuteistuosius rengs išėjimui į laisvę su intensyvia priežiūra, organizuos individualias paskaitas nuteistiesiems apie apykojų naudą, edukuos, kaip tinkamai naudotis įranga. 

Mediatoriai padės nuteistuosius edukuoti poteisminės mediacijos klausimais,  teiks mediacijos paslaugas. Poteisminė mediacija skirta sutaikyti abi įvykusio nusikaltimo puses tam, kad grįžęs į jam artimą aplinką laisvės atėmimo bausmę atlikęs asmuo lengviau prisitaikytų prie pasikeitusių aplinkybių. Mediatoriai dirbs ne tik su probacijos priežiūroje esančiais asmenimis, bet ir su tais, kurie vis dar atlieka laisvės atėmimo bausmę, nes likus metams iki galimo lygtinio paleidimo, asmuo turi aktyviai rengtis grįžti į visuomenę, o mediacija gali palengvinti šį procesą. 

Didžiausias dėmesys projekte yra skiriamas naujai įdarbintiems socialiniams darbuotojams, kurie padės įgyvendinti svarbiausią probacijos tarnybos misiją šiame projekte – pradėti kuo anksčiau dirbti su būsimaisiais klientais dar jiems esant įkalinimo įstaigoje ir tęsti sėkmingą integraciją į visuomenę atsidūrus probacijos priežiūroje. 

Socialinių darbuotojų poreikis – itin didelis, nes iki šiol probacijos sistemoje socialinių darbuotojų funkcijas atlikdavo Lietuvos probacijos tarnybos specialistai. Atsiradus galimybei investuoti į naujas veiklos formas, siekiama, jog darbuotojai atliktų tik vienos krypties funkcijas, pavyzdžiui, socialiniai darbuotojai sutelktų dėmesį tik į socialiniam darbuotojui keliamus uždavinius ten, kur būsimieji probacijos klientai rengiasi pirmiesiems žingsniams laisvėje – kalėjimuose. 

Nuo 2023 metų kovo mėnesio Lietuvos probacijos tarnyba pradės įgyvendinti kitą papildomą veiklą – bendradarbiaujant su nevyriausybinėmis organizacijomis, bus teikiama labai reikalinga psichologinė pagalba probacijos priežiūroje esantiems asmenims, kuriems ji nėra lengvai pasiekiama nutolusiuose nuo regiono centro miesteliuose. 

Lietuvos probacijos tarnybos direktoriaus Romo Ostanavičiaus teigimu, bendradarbiaujant Lietuvos probacijos tarnybai ir Lietuvos kalėjimų tarnybai, sutelkiami bausmių vykdymo sistemos darbuotojai, suteikiant jiems dar didesnes galimybes sėkmingai vykdyti svarbiausią bausmių vykdymo funkciją – resocializaciją.  

Projekto įgyvendinimą prižiūri Centrinė projektų valdymo agentūra (CPVA), veikloms iš viso skiriama 19 020 728 eurų, iš kurių 16 167 619 eurų skiriama iš 2014–2021 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos „Teisingumas ir vidaus reikalai“ lėšų. 

Apie programą „Teisingumas ir vidaus reikalai“:  

Įgyvendinant programą „Teisingumas ir vidaus reikalai“, Lietuvoje stiprinama teisinė valstybė. Įvairiomis programos priemonėmis didinamas Lietuvos teismų sistemos ir prokuratūros efektyvumas, tobulinama bausmių vykdymo sistema, stiprinamos teismų ir teisėsaugos institucijų kompetencijos ir tarpinstitucinis bendradarbiavimas smurto artimoje aplinkoje ir lyties pagrindu srityje, tobulinami policijos gebėjimai kovoje su nusikalstamumu. Iš viso 2014–2021 m. programai skirta daugiau nei 40 mln. eurų. Programos operatorius – CPVA, programa įgyvendinama kartu su partneriais. Be programos „Teisingumas ir vidaus reikalai“ CPVA dar prižiūri „Sveikatos“, „Aplinkosaugos, energetikos ir klimato kaitos“ ir „Kultūros“ programas. 

Media galerijos

Bendraukime