Naujienos

Pakeistos kvietimo „Vietos kultūrinio verslumo skatinimas“ gairės pareiškėjams

Centrinė projektų valdymo agentūra pakeitė kvietimo „Vietos kultūrinio verslumo skatinimas“ gairių pareiškėjams 36 punktą bei 66.1 ir 67.1 papunkčius:
 
36. Prašant finansavimo investicijoms į infrastruktūrą, turi būti pateiktos dokumentų, patvirtinančių teisę į žemę / nekilnojamąjį turtą, kopijos. Turtas turi priklausyti pareiškėjui ar projekto partneriui nuosavybės arba patikėjimo teise, panaudos ar nuomos pagrindu. Tuo atveju, jei turtą ketinama įkeisti projekto nuosavo įnašo padengimui, kartu su paraiška turi būti pateikiamas banko patvirtinimas ar kitas dokumentas, įrodantis banko ketinimą suteikti paskolą projekto finansavimo atveju. Iki projekto įgyvendinimo sutarties pasirašymo pareiškėjas turi gauti CPVA sutikimą įkeisti turtą. CPVA sutikimas duodamas pareiškėjui pateikus argumentus, įrodančius, kad turto įkeitimas būtinas sėkmingam projekto įgyvendinimo įsipareigojimų vykdymui.
 
66.1. pareiškėjo teisės į žemės sklypą ir (ar) statinį nuosavybės arba kitą nekilnojamojo turto valdymo ar naudojimo teisę patvirtinančių dokumentų kopijas (jei taikoma)(turtas turi būti neįkeistas ar kitokiu būdu turi būti nesuvaržytos daiktinės teisės į jį, išskyrus 36 p. numatytą atvejį);

67.1. pareiškėjo teisės į žemės sklypą ir (ar) statinį nuosavybės arba kitą nekilnojamojo turto valdymo ar naudojimo teisę patvirtinančių dokumentų kopijas (jei taikoma
(turtas turi būti neįkeistas ar kitokiu būdu turi būti nesuvaržytos daiktinės teisės į jį, išskyrus 36 p. numatytą atvejį).
 
Rengiant paraiškas rekomenduojama atkreipti dėmesį į šį pakeitimą.
 

Media galerijos

Bendraukime