Naujienos

Aktualu pareiškėjams: nuolat skelbiame atsakymus į kylančius klausimus

Pasiruošimas Kultūros programos koncepcijų bei paraiškų teikimui šiuo metu itin intensyvus, iki „Vietos kultūrinio verslumo skatinimo“ koncepcijų pateikimo liko kiek daugiau nei du mėnesiai, „Kultūros prieinamumo plėtojimo ir kultūrinio švietimo stiprinimo“ paraiškų laukiama iki spalio 30 d.

Centrinė projektų valdymo agentūra (CPVA) liepos mėnesį būsimus pareiškėjus sukvietė į nuotolinius mokymus, kurių metu agentūros atstovai pristatė programos finansavimo sąlygas bei paraiškų teikimo reikalavimus, atsakė į dalyvių klausimus bei pateikė rekomendacijas, kaip sklandžiai naudotis paraiškų teikimo elektronine sistema.

Mokymų video įrašai skelbiami viešai, juos galima peržiūrėti bet kuriuo metu:
  • I mokymų dalis (programos „Kultūra“ pristatymas:  tikslai ir prioritetai, kvietimų informacijos pristatymas, paraiškų ir koncepcijų teikimas per DMS, vertinimas ir atranka)
  • II mokymų dalis (projekto biudžetas, tinkamos finansuoti išlaidos, nuosavas įnašas. Specifiniai reikalavimai tinkamoms finansuoti išlaidoms)
  • III mokymų dalis (rinkos tyrimas išlaidų pagrindimui: kada reikalinga ir kaip tinkamai atlikti? Projekto viešinimas)
  • Mokymų meto rodytų pranešimų medžiaga
Atsakymai į dažniausiai užduodamus klausimus pildomi nuolat

Pareiškėjų patogumui skelbiami ne tik pasiruošimui reikalingi dokumentai, bet ir mokymų video įrašas, nuolat teikiamos konsultacijos telefonu ir elektroniniu paštu, atsakymai į dažniausiai užduodamus klausimus publikuojami eeagrants/norwaygrants.lt.

Ten pateikiami detalūs išaiškinimai, kas gali teikti paraiškas, kaip skaičiuojami rodikliai, ką svarbu įvertinti paraiškos teikimo metu, pavyzdžiui, akcentuojama, jog galimi pareiškėjai yra tik juridiniai asmenys, įsteigti Lietuvos Respublikoje (viešieji ar privatūs subjektai, komercinės, nekomercinės, nevyriausybinės organizacijos, įsteigtos kaip juridiniai asmenys Lietuvos Respublikoje). Arba patikslinama, kad Pareiškėjai/partneriai prie projekto turi prisidėti nuosavomis lėšomis, kitų finansavimo šaltinių ar kitų projektų lėšos nėra tinkamos.

Šis klausimų-atsakymų sąrašas nuolat pildomas. Siekiant atkreipti dėmesį į naujausią informaciją, prie pildomų klausimų nurodoma publikavimo data.
 

Kvietimų informacija:
 

Media galerijos

Bendraukime