Naujienos

Greitąja pagalba kultūros paveldui vadinamas projektas baigia pirmąjį veiklos etapą

„Kad paveldas neprarastų pulso“ – šio tikslo vedina jau trejus metus sėkmingai Lietuvoje veikia projekto „FIXUS Mobilis“ komanda, kuri rūpinasi kultūros paveldo objektų prevencine priežiūra. Veikla panaši kaip gydytojų: vykstama apžiūrėti pacientų – kultūros objektų; jiems suteikiamas tinkamiausias gydymas – atliekami prevencinės priežiūros darbai; galiausiai, pateikiamos rekomendacijos – kaip tęsti objekto priežiūrą ateityje.  
 
Projektą nuo 2019 m. sėkmingai įgyvendina jungtinė Kultūros paveldo centro ir Kultūros infrastuktūros centro komanda, įgyvendinimą prižiūri Centrinė projektų valdymo agentūra (CPVA). Projektas finansuojamas iš Europos ekonominės erdvės (EEE) finansinio mechanizmo programos „Kultūra“ lėšų.  
 
Lapkričio 24 d. „FIXUS Mobilis“ komanda pristatė baigiamuosiuos projekto pirmojo veiklos etapo rezultatus. Iš viso per trejus metus trijose mobiliose komandose  dirbo 11 prevencinės priežiūros specialistų, prevencinės priežiūros darbai atlikti 200-uose atrinktų objektų įvairiose, net ir pačiose atokiausiose Lietuvos vietose, surengti 7 praktiniai mokymai ir vieši pristatymai, 30 konsultacijų regionuose, parengti edukaciniai lankstinukai apie kultūros paveldo priežiūrą. 
 
Pristatydami „FIXUS Mobilis“ veiklas, projekto komandos nariai dar kartą priminė apie kultūros paveldo prevencinės priežiūros reikšmę, siekiant ateityje išvengti nuostolingų, didelių laiko ir finansinių išteklių sąnaudų pareikalausiančių pažeidimų. 
 
Renginio svečias iš Norvegijos Johnas Grimbsy, atstovaujantis projekto partnerių bažnyčių prevencinės priežiūros projektui „Kirkevakta“, akcentavo naratyvo, kurį sukuria tokios paskirties projektai, naudą. Svečio teigimu, prevencinės priežiūros darbai ne tik skatina domėjimąsi ir suteikia žinių apie istorinį statinį bei jo priežiūrą, bet ir stiprina tapatumo jausmą, bendruomeniškumą. 
 
Tęstinis projekto etapas prasidės kitų metų sausį. Prevencinei priežiūrai numatyta atrinkti 350 objektų, tęsti konsultacijas ir mokymus, kad šios veiklos būtų kuo prieinamesnės. Kultūros ministerija įsipareigojo užtikrinti projekto tęstinumą dar penkeriems metams. 
 
 
 
 
Apie programą „Kultūra“: 
 
Įgyvendinant Europos ekonominės erdvės (EEE) finansinio mechanizmo programą „Kultūra“, Lietuvoje siekiama panaikinti esamą teritorinę nelygybę aukštos kokybės kultūros produktų ir paslaugų prieinamumo prasme ir taip mažinti socialinę atskirtį ir diskriminaciją. Įvairiomis programos priemonėmis stiprinamas kultūrinis švietimas, vietos kultūrinis verslumas ir kultūros paveldo valdymas. Iš viso 2014–2021 m. programai „Kultūra“ skirta daugiau kaip 8,2 mln. eurų. Projektų įgyvendinimą prižiūri Centrinė projektų valdymo agentūra (CPVA). Be programos „Kultūra“ CPVA dar prižiūri „Sveikatos“, „Aplinkosaugos, energetikos ir klimato kaitos“ ir „Teisingumo ir vidaus reikalų“ programas. 
 
Nuotraukos autorė - Agnė Grinevičiūtė

Media galerijos

Bendraukime