Working together for green, competitive and inclusive Europe

Sveikata

Sistema priima visų dažniausiai naudojamų tipų failus, tačiau yra numatytas apribojimas rinkmenos dydžiui, t.y. keliama rinkmena negali būti didesnė kaip 30MB, o maksimalus visų įkeliamų rinkmenų dydis yra 300 MB. Esant poreikiui įkelti didesnės apimties rinkmenas, rekomenduojame naudoti archyvavimo sistemas  (zip, rar ir pan).
 

2020 09 09 22:52


Sveikata

Taip, apribojimai skaičiuojami su tarpais. DMS pildant koncepcijos/paraiškos laukus sistema skaičiuoja ir rodo įvestų simbolių skaičių, todėl aiškiai matoma, kiek simbolių dar galima įvesti.

2020 09 09 22:51


Sveikata

Kvietimo gairės yra numatytas reikalavimas kartu su paraiška pateikti „Pareiškėjo ar projekto partnerio vadovo patvirtintą projekto metu planuojamų atnaujinti sveikatos kabinetų sąrašą“. Atitinkamai pateikdamas šį sąrašą pareiškėjas arba projekto partneris įsipareigoja atnaujinti nurodytus kabinetus. Reikalavimo su paraiška pateikti panaudos sutartis ar kitus susitarimus su mokyklų vadovais nėra, tačiau siekiant užtikrinti tinkamą projekto įgyvendinimą ir rezultatų pasiekimą, rekomenduojame sudaryti susitarimus su mokyklomis dėl projekto veiklų įgyvendinimo.
 

2020 09 09 22:50


Sveikata

Pareiškėjo ar projekto partnerio vadovo patvirtintame projekto metu planuojamų atnaujinti sveikatos kabinetų sąraše turėtų būti nurodytas kabineto valdytojas (Visuomenės sveikatos biuras), Ikimokyklinio ar mokyklinio ugdymo įstaiga, kurioje yra atnaujinamas kabinetas bei planuojamo atnaujinti kabineto adresas.
 

2020 09 09 22:48


Sveikata

Minėtame priede pateiktos siektinos reikšmės Programos lygiu. Pagal finansuotų projektų pasiekimus Programa rinks duomenis ir teiks ataskaitas Valstybėms Donorėms. Paraiškoje nurodoma tik konkretaus projekto siekiama stebėsenos rodiklio reikšmė.
 

2020 09 09 22:45


Bendraukime