Working together for green, competitive and inclusive Europe

Sveikata

Atkreipiame dėmesį, kad vadovaujantis Gairių 6 priedu „Apmokytas specialistas –projekto rezultatais besinaudojantis specialistas“, jokių specialių mokymų ar pažymėjimų nėra reikalaujama. Siekiant patvirtinti stebėsenos rodiklio „Apmokytų specialistų, patvirtinančių apie sustiprintus gebėjimus atpažinti vaikų ir jaunimo, patiriančio patyčias ir (arba) psichosocialines problemas, atvejus, bei juos spręsti, dalis“ pasiekimą turės būti pateiktos projekto vykdytojo apklausų apie sustiprintus gebėjimus ataskaitos.

2020 09 28 09:10


Sveikata

Taip, mainai nuotoliniu būdu yra tinkamas. Primename, kad bendradarbiavimas su partneriu turi būti aiškiai aprašytas ir pagrįstas projekto paraiškoje.

2020 09 28 09:09


Sveikata

Pareiškėjas Ir (arba) projekto partneris turi įvertinti savo poreikius ir projekto tikslus. Visos projekto metu vykdomos veikos ir patiriamos išlaidos turi būti būtinos projekto tikslų pasiekimui. Reikalavimo būtinai vykdyti remonto darbus tikrai nėra.

2020 09 28 09:07


Sveikata

Taip, vertinant atitikimą šiam kriterijui bus vertinama, ar įsigyjamų psichines sveikatos stiprinimui skirtų priemonių skaičius nuo visų įsigyjamų priemonių yra ne mažesnis nei 10 proc. nuo visų įsigyjamų priemonių skaičiaus.

2020 09 21 16:31


Sveikata

Apribojimo teikti paraiškas paramą jau gavusiems pareiškėjams nėra. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kvietime „Ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo įstaigų sveikatos kabinetų aprūpinimas metodinėmis priemonėmis“ projektams, į kuriuos įtraukti mokyklų / ikimokyklinio ugdymo įstaigų kabinetai registruoti savivaldybėje negavusioje 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos Nr. LT11 „Visuomenės sveikatai skirtos iniciatyvos“ priemonės „Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo gerinimas mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose“ finansavimo, bus skiriami balai naudos ir kokybės vertinimo metu.
 

2020 09 10 15:56


Sveikata

Prisijungti prie DMS galite adresu https://dms.cpva.lt/login. Prisijungę prie DMS rasite aktyvių kvietimų sąrašą, pasirinkite kvietimą, kuriam norite teikti paraišką (pvz. „Ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo įstaigų sveikatos kabinetų aprūpinimas metodinėmis priemonėmis”) ir spauskite mygtuką “Kurti paraišką”

Atkreipiame dėmesį, kad internetiniame puslapyje www.norwaygrants.lt yra patalpintos DMS naudojimosi istrukcijos, kurios padės lengivau prisijungti, parengti ir pateikti paraišką.

 

2020 09 10 11:40


Sveikata

Detalus klausimas: kartu su paraiška ketiname pateikti su partneriais pasirašytus ketinimų protokolus. Kiek detalus turėtų būti tokio pobūdžio ketinimų protokolas? Sutartys būtų pasirašomos tik sėkmės atveju (gavus finansavimą). Ar prie ketinimų protokolo reikėtų pridėti ir būsimos sutarties versiją?

Atsakymas: teikiant projekto paraišką pakanka pateikti ketinimų sudaryti partnerystės sutartį dokumentą, būsimos partnerystės sutarties teksto pridėti nėra privaloma.
Gairių pareiškėjams 19 punkte yra numatyta, kas turi būti aptarta ketinimų sudaryti partnerystės sutartį dokumente:
19.1. dokumento tikslas, užduočių, įgyvendinant projektą, pasiskirstymas tarp pareiškėjo ir partnerio (-ių);
19.2. projekto išsamus biudžetas, išlaidų paskirstymas tarp pareiškėjo ir partnerio (-ių).


Atkreipiame dėmesį, kad jei su paraiška teikiamas partnerystės sutarties projektas ar ketinimų sudaryti tokią sutartį dokumentas, pasirašytos partnerystės sutarties kopija programos operatoriui turės būti pateikta iki projekto įgyvendinimo sutarties pasirašymo.
 

2020 09 09 23:10


Sveikata

Tokių rekomendacijų ar reikalavimų Programa nenumato. Partnerystė ir jos pridėtinė vertė bei partnerių atsakomybių ir indėlio pasiskirstymas yra projekte dalyvaujančių partnerių tarpusavio sutarimas. Atkreipiame dėmesį, kad partnerio įtraukimas į projektą turi būti pagrįstas, partnerių indėlis projekte turi būti aprašytas projekto paraiškoje.

2020 09 09 23:09


Sveikata

Partnerystės sutarties anglų kalba šablonas yra pateiktas adresu: https://eeagrants.org/resources/2014-2021-bilateral-guideline-annex-6-partnership-agreement-template.

Partnerystė sutarties pavyzdinė forma lietuvių kalba nėra parengta, rekomenduojame naudoti įprastai įstaigoje naudojamą formą. Atkreipiame dėmesį, kad Gairėse yra pateiktos sąlygos, kurios turi būti aptartos partnerystės sutartyje.
 

2020 09 09 23:08


Sveikata

Negali. Pareiškėjai/partneriai prie projekto turi prisidėti nuosavomis lėšomis, iš kitų finansavimo šaltinių gaunamos lėšos nėra tinkamos.

2020 09 09 23:07


Bendraukime