Programų sąrašas

Sveikata
Sveikata

Įgyvendinant programą „ Sveikata ” Li etuvoje siekiama stiprinti psichinės sveikatos paslaugas bendruomenėse bei gerinti vaikų ir jaunimo gerovę. Pagrindinės programoje įgyvendinamų veiklų/projektų k...

Socialinis dialogas/deramas darbas
Socialinis dialogas/deramas darbas

Daugelyjelengvatas gaunančių valstybių socialinis dialogas tarp profesinių sąjungų, darbdavių asociacijų ir vyriausybės nėra naudojamas veiksmingai skatinti socialinę ir ekonominę politiką, geresnes darbo ir gyvenimo sąl...

Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ
Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ

Programa yra siekiama padidinti Lietuvos įmonių, pagrindinį dėmesį skiriant mažoms ir vidutinėms įmonėms, konkurencingumą bei prisidėti prie didesnės pridėtinės vertės kūrimo ir tvaraus ekonomikos augimo . ...

Moksliniai tyrimai
Moksliniai tyrimai

Baltijos mokslinių tyrimųprograma (angl. Baltic Research Programme) yra jungtinė trijų Baltijos valstybių – Lietuvos, Latvijos ir Estijos – mokslo programa, finansuojama iš Europos ekonominės erdvės (...

Pilietinė visuomenė
Pilietinė visuomenė

Apie Aktyvių piliečių fondą APF programos Lietuvoje įgyvendinimui skirta 9 mln. eurų. Programą finansuoja Islandija, Lichtenšteino Kunigaikštystė ir Norvegijos Karalystė per 2014-2021 metų laik...

Teisingumas ir vidaus reikalai
Teisingumas ir vidaus reikalai

Įgyvendindant programą „Teisingumas ir vidaus reikalai“ Lietuvoje stiprinama teisinė valstybė. Per artimiausius metus įvairiomis programos priemonėmis bus: didinamas Lietuvos teismų sistem...

Kultūra
Kultūra

Programos pavadinimas Kultūra Kodas LT04 Skirtos mechanizmų ir bendrojo finansavimo sumos Iš viso programai skirta 8 235 294 Eur paramos lėšų, 7 000 000 eur...

Aplinkosauga, energetika, klimato kaita
Aplinkosauga, energetika, klimato kaita

Programos pavadinimas Aplinkosauga, energetika, klimato kaita Kodas LT07 Skirtos mechanizmų ir bendrojo finansavimo sumos Iš viso programai skirta12000 000Eur, i&s...

Dvišaliai santykiai
Dvišaliai santykiai

2014-2020 m. Europos ekonominės erdvės (toliau – EEE) ir (ar) Norvegijos finansinių mechanizmų Dvišalio bendradarbiavimo fondo (toliau – Dvišalio bendradarbiavimo fondas) tikslas yra dviš...

Bendraukime