"Praeities ir dabarties muzika Lietuvos – Islandijos dialoge"

"Praeities ir dabarties muzika Lietuvos – Islandijos dialoge"
  • Projekto kodas: EEE-LT07-KM-01-K-01-013
  • Projekto laikotarpis: 2015-04-01 - 2016-09-30
  • Projekto vykdytojas: VšĮ "Kintai Arts"
Panaudota projekto lėšų suma 100919.11
Paramos suma 84772.13
Bendra projekto vertė
100919.21
  • Projekto būsena: Įgyvendinama sutartis
  • Projekto partneris(-iai): Islandų kamerinės muzikos festivalis
  • Savivaldybės, kurioms tenka projekto nauda: Kėdainių raj., Šilutės raj.

 

Profesionaliojo meno sklaidai mažuose regionuose Kultūros ministerija kasmet skiria nepakankamai lėšų, dėl šios priežasties profesionalioji kultūra nepasiekia atokesnių regionų gyventojų. Projekto iškeliama problema – nepakankama profesionaliosios muzikos sklaida Lietuvos regionuose, nutolusiuose nuo pagrindinių šalies miestų. Projektas reikalingas mažinti kultūrinę atskirtį tarp provincijos bei didžiųjų miestų, kaip kultūros židinių, skatinant visuomenės domėjimąsi šiuolaikine ir praeities muzika bei kultūra. Ši problema bus sprendžiama organizuojant profesionaliosios muzikos koncertus dviejuose Lietuvos regionuose - Šilutės ir Kėdainių, kuriuose aukštu meniniu lygiu pasižyminčias programas atliks Naujų idėjų kamerinis orkestras NIKO (Lietuva) ir kvartetas Skark (Islandija).Pratęsus projekto laiką papildomus 3 koncertus dar atliksime ir Klaipėdos mieste bei Saugose Šilutės raj. ir papildomai Kintuose (Šilutės raj.), Kintų Muzikos Festivalio metu, kad kuo didesnis klausytojų ratas galėtų išgirsti. Tokiu būdu taipogi bus skatinamas Islandijos ir Lietuvos tarpkultūrinis dialogas, (ir kitų tautų gyvenančių aplink Baltijos jūsų, kuri mus vienyja), paminint 25- metų sukaktį, kuomet Islandija pirmoji pripažino Lietuvos nepriklausomybę. Projekto tikslas - didinti profesionaliosios muzikos sklaidą mažuose Lietuvos regionuose, į projekto veiklas įtraukiant provincijos gyventojus bei socialinės rizikos grupei priskiriamus vaikus iš globos namų, skatinant jų domėjimąsi šiuolaikine ir praeities muzika, tautinių mažumų kultūra. Konkretūs problemos sprendimo būdai: skatinant profesionaliosios muzikos sklaidą mažuose regionuose, bus suorganizuoti du koncertai, vyksiantys Kintuose (Šilutės raj.) bei Kėdainiuose. Pratęsus projekto laiką, papildomai suorganizuosime dar tris koncertus, kurie įvyks Šilutės rajone Kintuose ir Saugose, bei Klaipėdos Koncertų salėje, bei išplatinsime dar 500 vnt. CD su muzikinės kompozicijos įrašu. Prieš šiuos naujus koncertus vyks dvi edukacijos, kurių metu naujai įsilieję muzikantai bus supažindinami su pačiu projektu, jo metu sukurta muzikine kompozicija, atliekamas muzikavimas kartu. Taipogi, po koncertų vyks bendros kūrybinės dirbtuvės, bei edukacijos. Juose dalyvaus žymūs ir aukštu meniniu lygiu pasižymintys kolektyvai NIKO (Lietuva) ir Skark (Islandija), koncertuojantys Europoje, JAV. Jie atliks bendrą šiuolaikinės muzikos kompoziciją, kartu į ją įtraukiant XIX a. žydų kompozitoriaus Wolfo Ebanno kūrinį. Koncerto metu klausytojai bus supažindinti su šiuolaikine ir praeities muzika. Tikslinės grupės: provincijos gyventojai bei vaikai iš globos namų. Projekto veiklos yra orientuotos į jų poreikių tenkinimą. Koncertų metu ši tikslinė grupė bus supažindinta su aukštos kokybės muzika, ugdant profesionalųjį klausytoją. Jie susipažins su muzikos istorija bei tautinių mažumų – liuteronų ir žydų kultūra, paveldu. Tokiu būdu, įgyvendinamas projektas sukurs didžiulę pridėtinę vertę pasirinktiems regionams. Organizuojami koncertai pakeis žmonių kultūrinio gyvenimo sąlygas. Bus sudarytos galimybės plėtoti palankią kultūrinę ir socialinę aplinką. Stipriosios projekto ypatybės: projekto metu bus plėtojamas tarpkultūrinis valstybių donorių - Islandijos ir Lietuvos ryšys. Projektas padidins profesionalaus meno renginių skaičių provincijoje. Į kultūrinį ir visuomeninį gyvenimą bus įtraukti vaikai iš globos namų, lavinamas jų meninis ir estetinis suvokimas. Projekte nemažai dėmesio bus skiriama tautinių mažumų kultūros sklaidai, projekto veiklas vykdant paveldo objektuose bei pristatant ir populiarinant jų menininkų kūrybą.

Bendraukime
Bendraukime
Bylos dydis iki 5 Mb. Leidžiami formatai:
PDF, JPG, PNG, DOC, DOCX