Kuruotų rezidencijų programa KLAUSINĖJANTYS MENAI / QUESTIONING ARTS

Kuruotų rezidencijų programa KLAUSINĖJANTYS MENAI / QUESTIONING ARTS
  • Projekto kodas: EEE-LT07-KM-01-K-01-036
  • Projekto laikotarpis: 2015-04-15 - 2016-04-14
  • Projekto vykdytojas: Utenos kraštotyros muziejus
Panaudota projekto lėšų suma 133841.80
Paramos suma 105575.90
Bendra projekto vertė
133911.59
  • Projekto būsena: Įgyvendinama sutartis
  • Projekto partneris(-iai): Simbahöllin Cultural Venue
  • Savivaldybės, kurioms tenka projekto nauda: Utenos raj., Visagino, Ignalinos raj., Zarasų raj., Molėtų raj., Anykščių raj.

 

Utenos (Lietuva) ir Vestfjord (Islandija) regionai pasižymi dominuojančia liaudies meno tradicija, tuo tarpu šiuolaikinis tarpdisciplininis menas yra retas, sunkiai prieinamas ir suvokiamas. Regionų visuomenės grupės neturi įpročio lankyti tokius renginius, neturi įgūdžio kaip juos priimti, vertinti ir analizuoti. Idėja Kuruotų rezidencijų programos idėja kilo apmąstant dominuojantį abiejuose partnerių regionuose kultūrinį vienpusiškumą ir šabloniškumą. Liaudies kūryba dažniausiai siūlo istorines imitacijas, kurios bando atkartoti liaudies meno tradiciją, tačiau neinterpretuoja, nekelia klausimų ir nesiūlo tolimesnio kūrybinio vystymosi. Manome, kad būtent klausimų kėlimas gali tapti varomąja kultūrinės kaitos priemone. Klausimų kėlimas provokuoja mąstymo intensyvumą. Ar tradicija sustojo, ar ji vystosi? Kodėl tautinio kostiumo spalvos tokios, o ne kitokios? Kodėl lietuvių liaudies lopšinėse dažnai nėra kam supti vaiko? Kaip šviesa pakeičia vietą? Kaip Patarlių knygos tekstus apie liežuvio suvaldymą galima pritaikyti šiandienos performanse? Todėl kuruotų rezidencijų programą vadinsime KLAUSINĖJANTYS MENAI. Vyksmas Kuruotų rezidencijų formatas pasirinktas kaip organiškai derinantis partnerių bendradarbiavimą, įvairiapusio meninio produkto kūrimą. Kuruotų rezidencijų programos struktūrą sudarys 4 etapai: 3 Lietuvoje, Utenos meno centre ir 1 Islandijoje partnerių rezidencijoje. Kiekvienas etapas turės savo atspirties tašką kūrybai. I etapas – etnokultūros standartų klausinėjimas ir interpretavimas šiuolaikinio meno priemonėmis (Menininkai laisvai galės rinktis etnokultūros sritį – tautosaka, dainos, architektūra, rankdarbiai, etc.) Kūrybinės technikos: Dizainas, tekstilė, vaizdo media. Dalyviai: 4 menininkai iš Lietuvos ir 2 iš Islandijos. Vieta: Utenos meno centras, Utenos regionas, Lietuva. II etapas – viešųjų erdvių klausinėjimas ir interpretavimas, akcentuojant, kad menas gali peržengti galerijų, meno ir kultūros centrų ribas ir aktyviai veikti viešoje miesto erdvėse, keldamas aktualius klausimus, suteikiant erdvėms naujus gyvavimo scenarijus ir vertę. Kūrybinės technikos: garso menas, skulptūra, instaliacija, vaizdo menas, šiuolaikinis šokis. Dalyviai: 4 menininkai iš Lietuvos ir 2 iš Islandijos. Vieta: Utenos meno centras, Utenos regionas, Lietuva. III etapas – žydų kultūrinio paveldo klausinėjimas ir interpretavimas. Šio etapo atspirties kūrybai taškas – klasikinė žydų literatūra „Išminties knygos“: Jobo knyga, Psalmynas, Patarlių knyga, Koheleto knyga, Giesmių Giesmė. Menininkai galės rinktis vieną iš knygų ar vieną iš knygose randamų universalių temų kaip pagrindą kūrybai. Kūrybinės technikos: media, muzikos kompozicija, teatras, performansas. Dalyviai: 4 menininkai iš Lietuvos ir 2 iš Islandijos. Vieta: Utenos meno centras, Utenos regionas, Lietuva. IV etapas – etno kultūros, viešųjų erdvių, Išminties knygų klausinėjimas ir interpretavimas Islandiškame kontekste. Kūrybinės technikos: dizainas, tekstilė, media, garso menas, performansas, šokis. Dalyviai: 3 menininkai iš Lietuvos ir 3 iš Islandijos. Vieta: Thingeyri , Simbahöllin Cultural Venue (Westfjords, Islandija). Programą pradės regioninė konferencija. Kiekvienas rezidencijų etapas turės 4 procesus: 1. mokymų ir informacijos rinkimo (1 savaitė) 2. klausimo formulavimas ( idėjos sugeneravimas) ( 1 savaitė) 3. Įgyvendinimas ( 1-2 savaitės); 4. Kūrybinių rezultatų pristatymas Utenos regione ( 1 savaitė). ( arba Thingeri) Kiekvienas menininkas turės surengti po 1 kūrybinę dirbtuvę visuomenei. Islandijos rezidencijų etapas truks 6 savaites ir apims lietuviško etapo rezultatų pristatymą bei naują kūrybos etapą bei edukaciją. Kūrybos rezultatų pristatymas vyks po kiekvieno rezidencijų etapo Utenoje. Pasibaigus visiems etapams rezultatai bus pristatomi Utenoje ir Utenos regione.

Bendraukime
Bendraukime
Bylos dydis iki 5 Mb. Leidžiami formatai:
PDF, JPG, PNG, DOC, DOCX