Dvišalio bendradarbiavimo veiklų rezultatai

2014 metais EEE finansinio mechanizmo programos „Europos kultūros paveldo kultūros ir menų įvairovės skatinimas“ dvišalio bendradarbiavimo fondo priemonės „a“ lėšomis finansuota 12 veiklų, skirtų partnerysčių užmezgimui ir projektų idėjų vystymui su kultūrinėmis organizacijomis iš Norvegijos ir Islandijos.

Dvišalio bendradarbiavimo fondo veikloms įgyvendinti iš viso gauta 30 paraiškų. Iš jų finansavimą gavo 12-a Lietuvos kultūrinių organizacijų, kurių atstovai susitiko su 17-os skirtingų kultūrinių organizacijų atstovais iš Norvegijos ir Islandijos, veikiančių muzikos, teatro, muziejininkystės, šiuolaikinio meno, parodų organizavimo srityse.

Išvykstamųjų vizitų metu organizacijų atstovai turėjo puikią galimybę susipažinti su lankomų organizacijų vykdoma veikla ir tų šalių kultūriniu kontekstu, vystyti bendradarbiavimą, keistis patirtimi ir žiniomis. Susitikimų metu buvo aptariamos projektų idėjos, organizacijų vaidmuo ir atsakomybės vystomuose projektuose, drauge rengiamos paraiškos ir pasirašomos jungtinės veiklos sutartys.

Dauguma dvišalio fondo paramą gavusių organizacijų (10 iš 12), kartu su partneriais parengė projektų paraiškas ir pateikė jas programos „Europos kultūros paveldo kultūros ir menų įvairovės skatinimas“ finansavimui gauti. Pusė iš jų (5) gavo EEE finansinio mechanizmo ir Lietuvos Respublikos finansavimą projektams įgyvendinti (iš viso Programos lėšomis finansuojama 11 projektų).

Kviečiame susipažinti su dvišalio bendradarbiavimo fondo veiklų rezultatais.


Ukmergės kultūros centro vizitas pas partnerius, siekiant tinkamai parengti projektą”

Veiklos vykdytojas: Ukmergės kultūros centras

Partneris: Perkusinės muzikos ansamblis „SISU PERCUSSION” (Percussion music ensemble “SISU PERCUSSION”), Norvegija

Susitikimo Norvegijoje metu aptartos bendro projekto, perkusijų festivalio Ukmergėje, detalės ir jaunimui skirtos konferencijos/ seminaro Norvegijoje organizaciniai aspektai. Partneriai pasidalijo atsakomybėmis projekto įgyvendinimo metu. Susitikimo metu tarp partnerių pasirašyta jungtinės veiklos sutartis bei parengta projekto paraiška.

Dvišalio bendradarbiavimo fondo veiklos vykdytos 2014 m. rugpjūčio 19-21 d., joms finansuoti skirta 9.540 Lt.

       


„Viduramžių atbalsiai: Norvegija, Islandija, Lietuva“

Veiklos vykdytojas: Viešoji koncertinė įstaiga „Banchetto Musicale“

Partneriai: Viduramžių muzikos centras „Modus Centre“ (Medieval music Centre “Modus Centre”), Norvegija; Senosios ir šiuolaikinės muzikos festivalis „Skalholt Summer Concerts“ (Festival of ancient and contemporary music “Skalholt Summer Concerts“), Islandija

Įgyvendinant dvišalio bendradarbiavimo fondo veiklas surengti 2 susitikimai: Islandijoje ir Norvegijoje. Vizito Islandijoje metu VšĮ „Banchetto Musicale“ atstovai susitiko su senosios ir šiuolaikinės muzikos festivalio organizatoriumi ir viduramžių ansamblio „Voces Thules“ nariu, taip pat festivalio „Skalholt Summer Concerts“ organizatoriumi – Sigurdur‘u Halldorsson‘u. Aptartas partnerio vaidmuo, prisidedant prie viduramžių muzikos seminarų ir meistriškumo dirbtuvių organizavimo Lietuvoje. Susitikimo su Gro Siri Johansen (viduramžių muzikos centro „Modus Centre“ Norvegijoje vadove) metu, pristatyta centro veikla, organizuojant viduramžių muzikos seminarus ir festivalius. VšĮ „Banchetto Musicale“ atstovai supažindinti su bendra šio žanro muzikos padėtimi šalyje. Aptartos bendrai planuojamų organizuoti meistriškumo kursų subtilybės, pristatyti niekada neatlikti viduramžių muzikos kūriniai, turintys istorinių sąsajų su Lietuva ir Norvegija. Taip pat numatytas projekto biudžetas, partnerių finansinis ir organizacinis indėlis bei veiklų datos.

Dvišalio bendradarbiavimo fondo veiklos vykdytos 2014 m. rugpjūčio 2-3 d., joms finansuoti skirta 9.638,38 Lt.


Veiklos, kurios yra būtinos pasiruošti tarptautiniam kultūrinio bendradarbiavimo projektui „XX amžius: biografiniai pasakojimai, kuriantys istoriją“

Veiklos vykdytojas: Vilniaus memorialinių muziejų direkcija

Partneris: Haldoro Laksneso muziejus (Gljúfrasteinn – Laxness museum), Islandija

Vizito į Islandiją metu Vilniaus memorialinių muziejų direkcijos atstovai turėjo galimybę susipažinti su Haldoro Laksneso muziejaus veikla, susitikti su įstaigos darbuotojais ir apžiūrėti ekspoziciją. Vystomas projektas buvo aptartas su Haldoro Laksneso muziejaus darbuotojais, taip pat kitais žymiais Reikjaviko muziejų ir meno atstovais bei kultūros vadybos specialistais. Su muziejaus direktore aptarta projekto koncepcija, galimi naudoti eksponatai, autorinės teisės. Partneriams pristatytos Venclovų namo – muziejaus ir M. ir J. Šlapelių namo-muziejaus vykdomos veiklos. Reikšminga tai, kad į projekto veiklas įtraukta H. Laksneso dukra - kino režisierė Guðný Halldorsdóttir ir A. Venclovos sūnus T. Venclova. Tarp partnerių pasirašyta jungtinės veiklos sutartis, kurioje susitarta dėl darbo, žinių, išteklių ir atsakomybių pasidalijimo rengiant paraišką ir ieškant paramos projektui.

Dvišalio bendradarbiavimo fondo veiklos vykdytos 2014 m. liepos 20-26 d., joms finansuoti skirta 10.940,65 Lt.

       

Visas susitikimų nuotraukas galite pamatyti ČIA.


Judančios erdvės: dviejų – Norvegijos ir Lietuvos – šokio teatrų susitikimas, skirtas tarptautinio kooprodukcijos projekto vystymo etapui”

Veiklos vykdytojas: Kauno šokio teatras „Aura“

Partneris: Šokio teatras „Panta Rei Danseteater” (“Panta Rei Danseteater“), Norvegija

Susitikimo su partneriu „Panta Rei Danseteater“ Norvegijoje metu Kauno šokio teatro „Aura“ atstovai aptarė Lietuvos ir Norvegijos šiuolaikinio šokio raidą, tradicijas, auditorijos ypatumus, politines, ekonomines bei socialines šokio mokymo(si), kūrimo ir sklaidos sąlygas. Aptartos būsimo projekto detalės, pasidalinta atsakomybėmis, apsibrėžti būsimi darbai ir numatyta projekto paraiškos ruošimo strategija. Taip pat susitikta su potencialiais projekto rėmėjais - tarptautinio šokio festivalio „CODA“ administracija.

Dvišalio bendradarbiavimo fondo veiklos vykdytos 2014 m. birželio 2-7 d., joms finansuoti skirta 8.017,16 Lt.

       


„Partnerių paieška, siekiant įgyvendinti bendrus projektus menų įvairovės srityje bei sukurti tarptautinės kūrybinės koprodukcijos šiuolaikinės muzikos festivalį „Permainų muzika“

Veiklos vykdytojas: Klaipėdos miesto savivaldybės koncertinė įstaiga Klaipėdos koncertų salė

Partneriai: Perkusinės muzikos ansamblis „SISU PERCUSSION” (Percussion music ensemble “SISU PERCUSSION”), Norvegija; Ansamblis „BIT 20” ( “BIT 20” Ensemble), Norvegija; „Harpa“ koncertų salė ir konferencijų centras (Concert Hall and Conference Centre „Harpa“), Islandija

Įgyvendinant dvišalio bendradarbiavimo fondo veiklas surengti 3 susitikimai Islandijoje ir Norvegijoje, kurių metu aptarta festivalio „Permainų muzika“ tematika ir programų idėjos, nubrėžta bendra renginio meninė strategija. Vizito į Islandiją metu Klaipėdos koncertų salės atstovai susitiko su projekto partnerio - „Harpa“ koncertų salės ir konferencijų centro vadove. Su ja aptarė festivalio koncertų Reikjavike galimybes, susipažino su Reikjaviko vidurvasario muzikos festivalio meno vadovu, aptarė bendros programos parengimo galimybes. Vizito Norvegijoje metu, Klaipėdos koncertų salės atstovai susitiko su dviem projekto partneriais: „SISU Persucussion“(Oslas) ir ansambliu „BIT 20” (Bergenas). Kartu su “SISU Percussion” ansamblio nariais sutarta dėl bendros programos parengimo ir jos atlikimo festivalio koncertuose Lietuvoje bei Norvegijoje. Susitikime su ansamblio „BIT 20“ nariais aptartos pasirodymo bendrame projekte detalės.

Dvišalio bendradarbiavimo fondo veiklos vykdytos 2014 m. birželio 13-17 d. ir 2014 m. liepos 31 d. – rugpjūčio 4 d., joms finansuoti skirta 11.656,93 Lt.

       


Veiklos vykdytojo ir veiklos partnerių vizitai vieniems pas kitus, siekiant parengti donorų partnerystės projektą”

Veiklos vykdytojas: Vilniaus dailės akademija – Nidos meno kolonija

Partneriai: Norvegijos šiuolaikinio meno biuras (Office for Contemporary Art Norway, OCA), Norvegija; Dale menininkų centras (Nordic Artists’ Centre Dale), Norvegija

Surengti 2 susitikimai Norvegijoje ir Lietuvoje. Projekto partneris, Norvegijos šiuolaikinio meno biuras, įsipareigojo talkinti rengiant projekto paraišką ir būti Nidos meno kolonijos tarpininku Osle. Vizito metu aplankytos 6-ios galutinei projekto parodai tinkamos ekspozicinės erdvės, aptarta galima organizacijų partnerystė įgyvendinant projektą bei paskirtas antrasis projekto kuratorius Osle.

Dale menininkų centras sutiko prisidėti prie projekto įgyvendinimo ir priimti du reziduojančius menininkus iš Lietuvos bei dalyvauti kitose projekto veiklose (seminare, menininkų atrankoje, kuratoriaus iš Norvegijos parinkime). Susitikimo metu buvo aptartas projekto biudžetas.

Susitikimo Lietuvoje metu, Norvegijos šiuolaikinio meno biuro atstovė apžiūrėjo Nidos meno kolonijos infrastruktūrą, susipažino su reziduojančiais menininkais, aptarė galutines projekto detales ir paraiškos pildymo bei pateikimo terminus.

Dvišalio bendradarbiavimo fondo veiklos vykdytos 2014 m. birželio 23-30 d., joms finansuoti skirta 8.864 Lt.


Darbinis vizitas į Oslo žydų muziejų”

Veiklos vykdytojas: Valstybinis Vilniaus Gaono žydų muziejus

Partneris: Oslo žydų muziejus (Oslo Jewish Museum), Norvegija

Susitikimo su partneriu, Oslo žydų muziejumi, metu išgrynintas abiejų institucijų interesas - per iškilias asmenybes, išlikusius unikalius objektus, Lietuvos miestų ir miestelių žydiškų elementų istorijas atskleisti ryšį tarp Lietuvos ir Norvegijos žydų bendruomenių. Aptartos bendro projekto - ekspozicijos - įgyvendinimo detalės, kitos partnerystės (suskaitmenintų rinkinių mainai, aktualių eksponatų pristatymai) ir paraiškos rengimo detalės. Vizito Norvegijoje metu, Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus atstovai turėjo galimybę aplankyti daug Oslo kultūrinių įstaigų. Jie lankėsi Norvegijos rezistencijos muziejuje, Norvegijos žydų religinės bendruomenės centre (Det Mosaiske Trossamfund), taip pat Holokausto ir religinių bendrijų studijų centre bei Norvegijos kultūros istorijos muziejuje.

Dvišalio bendradarbiavimo fondo veiklos vykdytos 2014 m. rugpjūčio 11-15 d., joms finansuoti skirta 6.545,92 Lt.


Veiklos vykdytojo ir veiklos partnerių vizitai vieniems pas kitus, siekiant parengti donorų partnerystės projektą”

Veiklos vykdytojas: Neringos istorijos muziejus

Partneris: Nordland muziejus (The Nordland Museum), Norvegija

Surengti 2 susitikimai Lietuvoje ir Norvegijoje. Į Lietuvą atvykę projekto partnerio atstovai buvo supažindinti su laivadirbyste Kuršių Nerijoje ir susitiko su būsimų regioninių projekto partnerių atstovais (Klaipėdos Jūrų muziejumi, Neringos savivaldybe, Thomo Manno kultūros centru, kultūros ir turizmo centru „Agila“). Vizito Norvegijoje metu Neringos istorijos muziejaus atstovai lankėsi “Kjerringøy trading post“ muziejuje, susipažino su muziejaus vadovybe, laivų restauravimo specialistais, jūrinės tematikos renginių organizatoriais. Susitikime buvo pristatyta projekto vizija, aptartos bendros veiklos, pasirašyta trijų partnerių jungtinės veiklos sutartis, kurioje numatytos projekto veiklos, tikslas ir uždaviniai, partnerių teisės ir įsipareigojimai, biudžetas ir išlaidų paskirstymas, partnerių garantijos.

Dvišalio bendradarbiavimo fondo veiklos vykdytos 2014 m. liepos 16-19 d. ir rugpjūčio 12-14 d., joms finansuoti skirta 9.425,90 Lt.


Projekto partnerių vizitas į Lietuvą – bendras abiejų projekto šalių atstovų susitikimas”

Veiklos vykdytojas: Viešoji įstaiga „Bliuzo naktys“

Partneriai: Renginių organizatoriai „Turbine Agency LTD“ (Event organisation company “Turbine Agency LTD“), Norvegija

Susitikimo metu Lietuvoje viešėjo projekto partnerio iš Norvegijos, festivalio „Turbine Agency LTD“, organizatoriai. Vizito metu „Turbine Agency LTD“ atstovai susitiko su potencialiais projekto partneriais - Lietuvos kurčiųjų draugijomis bei ugdymo įstaigomis. Susitikimuose aptartos muzikos jutimo galimybės girdėjimo negalią turintiems žmonėms, jų pritaikymas projekto įgyvendinimo metu. Sutarta dėl projekto įgyvendinimo vietų: festivalis po atviru dangumi ,,Bliuzo Naktys” Lietuvoje ir uždarų erdvių festivalis ,,Elektrostat” Norvegijoje. Susitikimų metu taip pat suderintos girdėjimo negalią turinčių asmenų dalyvavimo festivalyje atrankos sąlygos, pasiruošta projekto paraiškos teikimui.

Dvišalio bendradarbiavimo fondo veiklos vykdytos 2014 m. liepos 10-11 d., joms finansuoti skirta 2.977,18 Lt.


Partnerių susitikimas dėl projekto „Art Leap. Jaunųjų menininkų programa“ vystymo ir paruošimo”

Veiklos vykdytojas: Viešoji įstaiga „Rupertas“

Partneriai: Oslo meno akademija (Schools of Visual Arts), Norvegija; Parodų erdvė „1857“ (Artist-run exhibition space “1857”), Norvegija; Ne pelno siekianti organizacija „The Living Art Museum“ (Non-profit organisation “The Living Art Museum”), Islandija

Vizitų Norvegijoje ir Islandijoje metu VšĮ „Rupertas“ atstovai susitiko su projekto partnerių (Oslo meno akademijos, parodų erdvės “1857” ir „The Living Art Museum“) atstovais. Vizitų metu suplanuotas koprodukcijos projektas, parengtas paraiškos planas: meninė programa, kviečiami menininkai, partnerių atsakomybės, administraciniai ir finansiniai klausimai, partnerių indėlio galimybės, paraiškos pildymo tvarkaraštis. Susitikimų Norvegijoje ir Islandijoje metu suderinta bendros ekspozicijos koncepcija ir preliminarus jos išplanavimas numatytose ekspozicinėse erdvėse. Surengti susitikimai su kitų kultūros įstaigų atstovais ir menininkais, siekiant užmegzti naujas pažintis, pristatyti būsimą projektą platesnei kultūros atstovų bendruomenei.

Dvišalio bendradarbiavimo fondo veiklos vykdytos 2014 m. gegužės 27- rugpjūčio 22 d., joms finansuoti skirta 10.040,95 Lt.


„VšĮ „Vikingų kaimas“ ir Vikingų muziejaus Lofotr (Norvegija) susitikimas dėl projekto „Mobilus gyvosios istorijos muziejus „Vikingų amžius“ paraiškos pildymo”

Veiklos vykdytojas: Viešoj įstaiga „Vikingų kaimas“

Partneris: Lofotr Vikingų muziejus (Lofotr Vikingmuseum), Norvegija

Projekto partnerio, Lofotr Vikingų muziejaus, atstovų vizito Lietuvoje metu buvo aptarta bendro projekto vizija ir paraiškos pildymo techniniai klausimai. Keturių darbo sesijų metu suderintos bendrų projekto renginių Lietuvoje ir Norvegijoje detalės. Taip pat aptarta mobilaus gyvosios istorijos muziejaus koncepcija ir veiklos, nubrėžtos abiejų organizacijų tarpkultūrinio bendradarbiavimo gairės ir konkretūs partnerių įsipareigojimai pildant paraišką bei įgyvendinant projektą.

Partneris taip pat turėjo progą susipažinti su VIII a. – XII a. laikotarpio baltų paveldu Kernavėje.

Dvišalio bendradarbiavimo fondo veiklos vykdytos 2014 m. liepos 5-8 d., joms finansuoti skirta 7.736 Lt.

       


„Susitikimų ciklas su partneriais iš donorės šalies siekiant parengti partnerystės projektą ir aktualizuoti Lietuvos ir Norvegijos senuosius amatus“

Veiklos vykdytojas: Vilniaus dailiųjų amatų asociacija

Partneris: Norvegijos kultūros istorijos muziejus „Norsk Folkemuseum” (Norway’s Culture History Museum), Norvegija

Įgyvendinant dvišalio bendradarbiavimo fondo veiklas surengti 2 susitikimai: Lietuvoje ir Norvegijoje. Vizitų metu abi veiklos šalys buvo išsamiai supažindintos su tradiciniais amatais, ypatingą dėmesį skiriant audimo menui. Norvegijos kultūros istorijos muziejus Vilniaus dailiųjų amatų asociacijos (VDAA) atstovams pristatė vykdomas veiklas, supažindino su muziejuje įsikūrusiomis 4-iomis tradicinių Norvegijos amatų dirbtuvėmis. Susitikimo Lietuvoje metu, partneriai buvo supažindinti su regioniniais projekto partneriais – Ukmergės rajono Krikštėnų kaimo bendruomenės nariais, taip pat pristatytos A. ir A. Tamošaičių galerijos „Židinys“ vykdomos edukacinės ir rekonstrukcinės veiklos, parengti partnerystės projekto apmatai. Susitikimų metu Lietuvoje ir Norvegijoje buvo parengtos pagrindinės projekto gairės: tikslai, uždaviniai, projekto veiklos, dalyviai, biudžetas, apsibrėžtos pareiškėjo ir partnerio veiklos rengiant ir įgyvendinant projektą.

Dvišalio bendradarbiavimo fondo veiklos vykdytos 2014 m. liepos 15-17 d. ir rugpjūčio 12-14 d., joms finansuoti skirta 7.505,95 Lt.


 

Bendraukime
Bendraukime
Bylos dydis iki 5 Mb. Leidžiami formatai:
PDF, JPG, PNG, DOC, DOCX