Kvietimas teikti paraiškas

Dvišalio bendradarbiavimo fondo biudžetas: 105 885 Eur

Kviečiame teikti paraiškas iki 2017 m. spalio 1 d.

Fondo panaudojimo galimybės:

  • Priemonė A. Projektų partnerių paieška Norvegijoje prieš skelbiant atvirus kvietimus teikti projektų paraiškas (27 proc. fondo lėšų – 28 962 Eur)
  • Priemonė B. Partnerysčių vystymas, ryšių stiprinimas, patirties ir gerosios praktikos pasikeitimas (73 proc. fondo lėšų – 76 923 Eur)

Dvišalio bendradarbiavimo fondo dokumentus galite atsisiųsti paspaudę žemiau esančias nuorodas:

Dvišalio bendradarbiavimo fondo lėšų naudojimo tvarkos aprašas

Priedas Nr. 1 – Paraiškos forma

Priedas Nr. 2 – Paraiškos vertinimo lentelė

Priedas Nr. 3 – Veiklos ataskaita

Priedas Nr. 4 – Išlaidų sąrašas

Priedas Nr. 5 – Prašymas kompensuoti komandiruotės išlaidas

Priedas Nr. 6 – Sutarties forma

Kontaktai:

Gytė Sirgedienė
Tarptautinų projektų valdymo skyriaus vedėja (LR sveikatos apsaugos ministerija)
(8 5) 219 3313
gyte.sirgediene@sam.lt


Indrė Laurinčiukaitė
Tarptautinų projektų valdymo skyriaus vyr. specialistė (LR sveikatos apsaugos ministerija)
(8 5) 205 3622
indre.laurinciukaite@sam.lt


Monika Valeišaitė
Tarptautinų projektų valdymo skyriaus vyr. specialistė (LR sveikatos apsaugos ministerija)
(8 5) 219 3347
monika.valeisaite@sam.lt


Jelena Talačkienė
Tarptautinių projektų valdymo skyriaus vyr. specialistė (LR sveikatos apsaugos ministerija)
(8 5) 219 3315
jelena.talackiene@sam.lt

Bendraukime
Bendraukime
Bylos dydis iki 5 Mb. Leidžiami formatai:
PDF, JPG, PNG, DOC, DOCX