Kvietimas teikti paraiškas 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos Nr. LT05 ,,Rizikos grupės vaikai ir jaunimas“ Dvišalio bendradarbiavimo fondo veikloms vykdyti (,,B“ priemonė)

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija kviečia teikti paraiškas 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos Nr. LT05 ,,Rizikos grupės vaikai ir jaunimas“ (toliau – Programa) Dvišalio bendradarbiavimo fondo (toliau – Dvišalis fondas) ,,B“ priemonės finansavimui gauti.

Dvišalio fondo ,,B“ priemonės lėšos skiriamos projektų vykdytojų ir partnerių iš „Donorių šalių“ (Norvegija, Islandija, Lichtenšteinas) ryšiams plėtoti, keistis patirtimi ir gerąja praktika (renginiai, susitikimai su partneriais iš „Donorų šalių“, tiksliniai vizitai.

Teikti paraiškas pagal šį Dvišalio fondo kvietimą gali tik vaikų dienos centrai, kaip jie apibrėžti Vaikų dienos centrų veiklos rekomendacijose, patvirtintose Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. A1-609 „Dėl Vaikų dienos centrų veiklos rekomendacijų patvirtinimo“, ir atviri jaunimo centrai, kaip jie apibrėžti Atvirų jaunimo centrų veiklos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. A1-570 „Dėl Atvirų jaunimo centrų veiklos aprašo patvirtinimo“.

Maksimali veiklai finansuoti skiriama lėšų suma yra 15 000 eurų.

Dvišalio fondo lėšomis gali būti apmokėta iki 100 procentų tinkamų išlaidų.

Šis kvietimas teikti paraiškas yra tęstinis, paraiškas galima teikti iki bus išnaudotos šiai Programos Dvišalio fondo priemonei skirtos lėšos, bet ne vėliau kaip iki 2017 m. balandžio 30 d. Veikla gali būti įgyvendinama iki 2017 m. gruodžio 31 d. Veiklų trukmė gali būti ne ilgesnė kaip 8 mėn.

Užpildytos ir pasirašytos Dvišalio fondo paraiškos teikiamos (registruotu paštu, per pasiuntinį ar pristatant) adresu:

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Šeimos ir bendruomenių departamentas (508 kab. ), Vivulskio g. 13 , LT- 03610 Vilnius

Ant voko turi būti užrašyta ,,2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos Nr. LT05,,Rizikos grupės vaikai ir jaunimas“ Dvišalio bendradarbiavimo fondo paraiška“, taip pat turi būti nurodytas pareiškėjo pavadinimas ir adresas.

Daugiau informacijos jums suteiks EEE programos LT05 koordinatorius Paulius Gedvilas, tel. 8 706 68247, el. p. paulius.gedvilas@socmin.lt

1 priedas. Vertinimo lentelė

2 priedas. Paraiškos forma 

3 priedas. Sutarties forma 

4 priedas. Veiklos sąmata 

5 priedas. Veiklos ataskaita

6 priedas. Išlaidų sąrašas

7 priedas. Prašymas kompensuoti komandiruotės išlaidas

Fondo administravimo taisyklės

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. birželio 27 d. įsakymas Nr. A1-329.

Bendraukime
Bendraukime
Bylos dydis iki 5 Mb. Leidžiami formatai:
PDF, JPG, PNG, DOC, DOCX