Kvietimas teikti paraiškas finansavimui gauti pagal Dvišalio bendradarbiavimo fondo „A“ priemonę (kvietimas pasibaigęs)

Aplinkos ministerija kviečia teikti paraiškas Dvišalio bendradarbiavimo fondo „A“ priemonės veiklos įgyvendinimui – partnerių iš 2009–2014 m. EEE finansinio mechanizmo valstybių donorių (Norvegijos Karalystės, Islandijos Respublikos, Lichtenšteino Kunigaikštystės) paieškai prieš rengiant donorų partnerystės projektų paraiškas arba donorų partnerystės projektų paraiškų rengimo metu.

  •    PRATĘSTAS PARAIŠKŲ TEIKIMO LAIKOTARPIS !!!

Paraiškos priimamos nuo 2013 m. gruodžio 12 d. iki 2014 m. vasario 10 d.

Priemonės įgyvendinimui numatoma paskirstyti iki 132 180,09 Lt EEE finansinio mechanizmo paramos ir bendrojo finansavimo lėšų. Paraiškos atrenkamos konkurso būdu. Iš Dvišalio bendradarbiavimo fondo lėšų gali būti apmokama iki 100 proc. tinkamų veiklos išlaidų.

„A“ priemonės veiklos išlaidos tinkamos iki projekto paraiškos, teikiamos pagal Gaires pareiškėjams gauti paramą pagal 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo LT03 programą „Biologinė įvairovė ir ekosistemų funkcijos“, pateikimo datos.

Komandiruočių į renginius išlaidos pagal „A“ priemonės veiklas yra tinkamos kompensuoti nuo 2013 m. gruodžio 12 d. iki projekto paraiškos, teikiamos pagal Gaires pareiškėjams gauti paramą pagal 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo LT03 programą „Biologinė įvairovė ir ekosistemų funkcijos“, pateikimo datos. Anksčiau patirtos komandiruočių išlaidos nėra tinkamos kompensuoti.

Valstybių donorių šalių subjektų atstovų komandiruočių išlaidų kompensavimui Aplinkos ministerijai teikiamo prašymo kompensuoti komandiruotės metu patirtas išlaidas formą anglų kalba rasite (čia).  

Visa informacija apie Dvišalio bendradarbiavimo fondo finansinės paramos pasinaudojimo galimybes pateikta 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo LT03 programos „Biologinė įvairovė ir ekosistemų funkcijos“ Dvišalio bendradarbiavimo fondo administravimo taisyklėse (čia). 

Dėl detalesnės informacijos prašome kreiptis į Kristiną Kežutytę, Aplinkos ministerijos ES paramos administravimo departamento ES fondų valdymo skyriaus vyriausiąją specialistę tel. 8 706 63525 arba el. paštu k.kezutyte@am.lt

Bendraukime
Bendraukime
Bylos dydis iki 5 Mb. Leidžiami formatai:
PDF, JPG, PNG, DOC, DOCX