Dokumentas Dydis veiksmas
(73.71 KB) download Projekto biudžeto pagrindimo lentelė ir jos pildymo instrukcija Projekto biudžeto pagrindimo lentelė ir jos pildymo instrukcija
(57.03 KB) download Mokėjimo prašymų teikimo grafiko pildymo rekomendacijos Mokėjimo prašymų teikimo grafiko pildymo rekomendacijos
(0.71 MB) download Administracinės atitikties ir tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaita Administracinės atitikties ir tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaita
(0.81 MB) download Naudos ir kokybės vertinimo ataskaita Naudos ir kokybės vertinimo ataskaita
(198.66 KB) download Reglamento 7 skurius: tinkamos finansuoti išlaidos Reglamento 7 skurius: tinkamos finansuoti išlaidos
(13.84 KB) download Avanso mokėjimo prašymo forma. 18 priedas prie įsakymo nr.1k-366.xlsx
(1.27 MB) download 2015 04 16 Projektų atrankos komiteto protokolo nutariamoji dalis 2015 04 16 Projektų atrankos komiteto protokolo nutariamoji dalis
(1.28 MB) download 2015-06-18 LR ŠMM įsakymas dėl finansavimo skyrimo.pdf 2015-06-18 LR ŠMM įsakymas dėl finansavimo skyrimo.pdf
(0.78 MB) download Projekto vykdytojo gidas 2015.pdf Projekto vykdytojo gidas 2015.pdf
(117.44 KB) download 2015-08-05_d._um_isakymas_del_paramos_skyrimo.pdf 2015-08-05_d._um_isakymas_del_paramos_skyrimo.pdf
Bendraukime
Bendraukime
Bylos dydis iki 5 Mb. Leidžiami formatai:
PDF, JPG, PNG, DOC, DOCX