DVIŠALIS FONDAS
Dalį Programos lėšų (158 823 eurų) sudarys Dvišalis fondas, kurio paskirtis dvejopa:
1) padėti potencialiems projektų pareiškėjams susirasti partnerius iš EEE šalių donorių ir remti partnerių susitikimus;
2) plėtoti įgūdžių tobulinimą ir apsikeitimą gerąja patirtimi tarp Lietuvos ir EEE šalių donorių kultūros paveldo specialistų.

Bendraukime
Bendraukime
Bylos dydis iki 5 Mb. Leidžiami formatai:
PDF, JPG, PNG, DOC, DOCX