Programa "Integruotas jūros ir vidaus vandenų valdymas“ yra finansuojama iš Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo. Įgyvendinus programą siekiama pagerinti jūros ir vidaus vandenų aplinkos būklės vertinimo ir prognozavimo gebėjimus bei pagerinti informacijos apie poveikį aplinkai, jos būklę ir kitimo tendencijas surinkimą.

Programai  skirta: 5 882 353 EUR, iš kurių 5 000 000 EUR (85 proc.) paramos ir 882 352,99 EUR (15 proc.) bendrojo finansavimo lėšų.


PROGRAMOS TIKSLAI:

 • Pagerinti jūrų ir vidaus vandenų būklę;
 • Optimizuoti pavojingų medžiagų monitoringo ir inventorizavimo sistemą;
 • Patobulinti informaciją apie aplinką (surinkti ir įvertinti informaciją apie vandens kokybės elementus, poveikius, žemės dangos pokyčius, tarpvalstybinę taršą ir pan.), išvystyti priemones (įrankius), skirtas vertinti vandens telkinių būklę, įgyvendinti vandens būklės gerinimo priemones ir įvertinti jų efektyvumą.

FINANSAVIMO KRYPTYS

Programos apimtyje yra numatyta įgyvendinti 2 tiesioginio finansavimo projektus:
1) Jūros ir vidaus vandenų valdymo gerinimas - 1 dalis

Projektas padės pasiekti laukiamą rezultatą „Įtvirtinti jūros ir vidaus vandenų aplinkos būklės vertinimo ir prognozavimo gebėjimai“. Projekto tikslas – patobulinti pavojingų medžiagų Lietuvos Respublikos vandens telkiniuose stebėsenos ir inventorizavimo sistemą. Projekte numatytos veiklos:

 • atlikti pavojingų medžiagų išmetimo, išleidimo ir nutekėjimo į Lietuvos Respublikos vandens telkinius inventorizaciją;
 • pavojingų medžiagų Lietuvos Respublikos vandens telkiniuose peržiūra ir (arba) įvertinimas;
 • parengti optimizuotą stebėsenos (monitoringo) programą.

 2)  Jūros ir vidaus vandenų valdymo gerinimas - 2 dalis 

Projektas padės pasiekti rezultatą „Patikslinta informacija apie poveikį aplinkai, aplinkos būklę ir jos kitimo tendencijas“. Projekto tikslas – pagerinti duomenų apie biologinius vandens kokybės elementus rinkimą ir vandens būklės vertinimą; įvertinti tolimąją tarpvalstybinę oro taršą ir jos poveikį Lietuvos Respublikos vandens telkiniams; įgyvendinti ir įvertinti veiksmingas vandens būklės gerinimo priemones. Projektas apima tokią veiklą:

 • rizikos vandens telkinių būklės tyrimai ir pasiūlymų dėl vandens būklės gerinimo priemonių parengimas;
 • duomenų apie biologinius vandens kokybės elementus rinkimas ir vandens būklės vertinimas;
 • žemės dangos klasių pokyčių vertinimas;
 • Kuršių marių dugno nuosėdų maistinių medžiagų tyrimai ir jų poveikio vandens būklei įvertinimas;
 • metiniai tolimosios tarpvalstybinės oro taršos ir jos poveikio vandens telkiniams vertinimai, įskaitant atitinkamų duomenų rinkimą;
 • metinis duomenų apie žemės ūkio poveikį vandens telkiniams rinkimas ir vertinimas;
 • modeliavimo sistemos, skirtos pasklidosios žemės ūkio taršos poveikiui vandens telkiniams ir taršos mažinimo priemonių poveikiui vandens kokybei įvertinti, sukūrimas;
 • balastinio vandens analizės, tyrimo ir tvarkymo sistemos sukūrimas;
 • hidroelektrinių daromos žalos vertinimo metodikos parengimas;
 • projektai, skirti vandens būklės gerinimo priemonių veiksmingumui tikrinti;
 • Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatorijos vandens būklės problemų priežasčių nustatymas ir atitinkamų priemonių šioms problemoms spręsti parinkimas.

Projektų tiesioginio finansavimo skyrimo aprašas.

PROGRAMOS ADMINISTRAVIMAS

Programos įgyvendinimą administruoja Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija kartu su Centrine projektų valdymo agentūra (toliau – CPVA). Projektų atranka bus vykdoma uždaro kvietimo būdu. Paraiškas priims ir jų vertinimą organizuos CPVA.

PROGRAMOS PARTNERIS

Programa "Integruotas jūros ir vidaus vandenų valdymas“ yra įgyvendinama kartu su partneriu – Norvegijos aplinkos agentūra.
 

Kontaktai

Sigita Alčauskienė

Europos Sąjungos fondų valdymo skyriaus vyr. specialistė (LR aplinkos ministerija)

Jovita Vitkutė

Vandenų politikos skyriaus vyr. specialistė (LR aplinkos ministerija)

Jūratė Sabaitė

Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos programų skyriaus projektų vadovė (VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra)
Bendraukime
Bendraukime
Bylos dydis iki 5 Mb. Leidžiami formatai:
PDF, JPG, PNG, DOC, DOCX