Working together for green, competitive and inclusive Europe

Jūros ir vidaus vandenų ekologinės būklės kartografavimo ir monitoringo gerinimas

Projekto vykdytojas: Aplinkos apsaugos agentūra
Projekto pavadinimas: Jūros ir vidaus vandenų ekologinės būklės kartografavimo ir monitoringo gerinimas
Projekto kodas: LT05-1-AM-TF-002
Projekto tinkamų išlaidų suma: 479 000,00 Eur (407 149,67 Eur - Norvegijos finansinio mechanzimo lėšos ir  71 850,33 Eur - bendrojo finansavimo lėšos)
Projekto įgyvendinimo sutarties pasirašymo data: 2020 m. rugpjūčio 7 d. 
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2020 m. rugpjūčio 7 d. - 2022 m. gruodžio 7 d. 

Projekto tikslas – sukurti nuotolinio stebėjimo duomenų apdorojimo informacinę sistemą, reikalingą preliminariam Lietuvos vidaus ir jūrų vandenų būklės vertinimui ir jos efektyvesniam valdymui. 

Projekto metu planuojama:
  • įdiegti nuotolinio stebėjimo duomenų apdorojimo, panaudojimo ir saugojimo sistemą (naudojant palydovo „Sentinel-2“ surinktus duomenis);
  • vykdyti konsultacijas, patirties apsikeitimą su kitų valstybių institucijomis, kurios diegia ar naudoja panašias nuotolinio stebėjimo duomenų apdorojimo, panaudojimo ir saugojimo sistemas.
Laukiami projekto rezultatai:
Aplinkos apsaugos agentūra integruos projekto rezultatus į savo aplinkos monitoringo, būklės vertinimo, modeliavimo veiklas. Projekto eigoje bus įgytos naujos kompetencijos, leisiančios naudoti nemokamus palydovo nuotolinių stebėjimų duomenis. Sistemos pagalba bus nuolat stebimi žemėnaudos pokyčiai ir jų galimas ryšys su vandens kokybės parametrais. Kasmet bus peržiūrimi vandens telkinių būklės preliminarūs vertinimai, identifikuojami galimai probleminiai vandens telkiniai, kurie bus toliau stebimi ir tikrinami.
                                                                                                           
Projeko tikslinė grupė: Aplinkos apsaugos agentūra, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Aplinkos apsaugos departamentas prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos ir kitos valstybes institucijos, besirūpinančios vandens telkiniu būkles vertinimu, jų būklės gerinimu bei apsauga, Lietuvos gyventojai.


 

Bendraukime