Working together for green, competitive and inclusive Europe

DVIŠALIO BENDRADARBIAVIMO FONDAS: PROJEKTAS „LIETUVOS INOVACIJŲ SISTEMOS TOBULINIMAS“

Lietuvos inovacijų ekosistema vis dar atsilieka nuo kitų panašaus išsivystymo ir dydžio valstybių. Lietuvos inovacijų sistemos efektyvumas, jos įtaka ekonomikos rezultatams ir konkurencingumui vis dar yra gana menki. Lietuvos inovacijų ekosistemos silpnybėmis yra laikoma palyginti nedidelės valstybės investicijos į mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą (MTEP) versle ir gana mažas technologijų ir inovatyvių paslaugų eksportas.
 
Norvegijos inovacijų sistemos rezultatai viršija lūkesčius. Pripažinus MTEP kaip svarbią priemonę, skatinančią privatų sektorių investuoti į inovacijų plėtrą, 2016–2020 m. Norvegija skyrė didesnį finansavimą tam, kad būtų kompensuota dalis sumažėjusių investicijų į MTEP (dėl sumažėjusių įvairų veiklų Norvegijos naftos sektoriuje).
 
Norėdama sukurti nuoseklią ir efektyvią inovacijų skatinimo sistemą, Lietuvos Vyriausybė vykdo inovacijų reformą, kurios tikslas – pertvarkyti su verslu ir inovacijomis susijusią paramą teikiančias valstybės institucijas. Siekdama išanalizuoti sėkmingai Norvegijoje taikomas inovacijų skatinimo strategijas ir priemones, Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) kartu su Norvegijos partneriu – inovacijų agentūra „Innovation Norway“ įgyvendino 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų dvišalio bendradarbiavimo fondo projektą. Šio projekto tikslas – remiantis Norvegijos patirtimi, parengti pasiūlymus (įžvalgas) dėl inovacijų ekosistemos tobulinimo valstybės institucijoms, atsakingoms už inovacijų politikos formavimą ir įgyvendinimą Lietuvoje.
 
Projekto rezultatas – parengti pasiūlymai (įžvalgos) dėl Lietuvos inovacijų sistemos tobulinimo, įskaitant inovacijų skatinimo ir dvišalių Lietuvos bei Norvegijos santykių stiprinimo inovacijų srityje (rasite čia). Įžvalgose, kurios buvo parengtos analizuojant inovacijų skatinimo praktiką ir priemones taikomas viešajame ir privačiame sektoriuose Norvegijoje, pateikiami pasiūlymai dėl dinamiškos inovacijų ekosistemos sukūrimo. Be to, įžvalgose pateikiamos rekomendacijos dėl Lietuvos ir Norvegijos bendradarbiavimo inovacijų srityje stiprinimo.
 
Bendraukime