Working together for green, competetive and inclusive Europe

Kovas
02
Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ

Green Industry and ICT Matchmaking

Turite idėją IRT projektui ar žinote, kaip padidinti pramonės efektyvumą sumažinant žalą aplinkai? Norėtumėte užmegzti dvišalius santykius su Norvegija bei rasti partnerių savo projekto įgyvendinimui?
Tuomet kviečiame dalyvauti EEA and Norway Grants organizuojamame „Green Industry and ICT Matchmaking“ renginyje, kur sužinosite apie projektų finansavimo bei partnerių paieškos galimybes!
 
  • Sentralen, Oslas
  • Pradžia: 11:30 - Pabaiga: 20:00
Data: Kovo 2, 2020
Vieta: Sentralen, Oslas

Renginio tikslas:
  • pristatyti dvi svarbiausias programos sritis (žaliosios pramonės ir IRT) atitinkančių sėkmingų projektų pavyzdžius,
  • informuoti apie būsimų kvietimų specifiką,
  • organizuoti efektyvius B2B susitikimus.

Tikslinė grupė
Įmonės, kurios ruošiasi teikti paraišką pagal programos „Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ“  žaliosios pramonės inovacijų (įskaitant bio-ekonomiką) arba informacinės ir ryšių technologijos kvietimus.

Renginyje kviečiamos dalyvauti Lietuvos įmonės, kurių planuojami įgyvendinti projektai yra susiję su:
  • ekologiškesnių gamybos procesų kūrimu ir įgyvendinimu, taikant automatizavimo, skaitmenizavimo ar robotizavimo sprendimus,
  • efektyvumo didinimu gamyboje ir pramonėje,
  • inovatyvių IRT produktų/ technologijų/ procesų vystymu,
  • aplinką tausojančių produktų/ procesų/ sprendimų vystymu pasitelkiant IRT.
Atranka
MITA  atrinks 10 įmonių dalyvauti renginyje.
Atrinktos įmonės gaus paramą kelionių išlaidoms kompensuoti. Parama bus skiriama kaip fiksuotoji suma – 779 eurai vienai įmonei.  
Paraiškas teikiamos iki vasario 3 dienos per Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros informacinę sistemą E. mokslo vartai (kvietimas NOR-01).

Nuoroda į renginio puslapį: https://green-industry-and-ict-matchmaking.b2match.io/
Preliminari renginio programa: https://green-industry-and-ict-matchmaking.b2match.io/agenda
Šis renginys yra vykdomas pagal 2014-2021m. Norvegijos finansinio mechanizmo programą  „Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ“ (PA01). 
 
Sentralen, Oslas
Pradžia: 2020-03-02 11:30:00 - Pabaiga: 2020-03-02 20:00:00
beata.mazul@mita.lt
Bendraukime