"Kultūrinis bendradabiavimas tarp Ignalinos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos (Lietuva) ir Ostfoldo apskrities bibliotekos (Norvegija), siekiant skaitmeninti kraštotyrą"

"Kultūrinis bendradabiavimas tarp Ignalinos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos (Lietuva) ir Ostfoldo apskrities bibliotekos (Norvegija), siekiant skaitmeninti kraštotyrą"
  • Projekto kodas: EEE-LT07-KM-01-K-01-018
  • Projekto laikotarpis: 2015-05-01 - 2016-07-01
  • Projekto vykdytojas: Ignalinos rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Panaudota projekto lėšų suma 19043.84
Paramos suma 18566.11
Bendra projekto vertė
21842.49
  • Projekto būsena: Įgyvendinama sutartis
  • Projekto partneris(-iai): Ostfoldo apskrities biblioteka
  • Savivaldybės, kurioms tenka projekto nauda: Ignalinos raj.

 

Ignalinos viešoji biblioteka bei 19 jos filialų Ignalinos rajone yra sukaupę virš 3000 kraštotyrinių dokumentų - spaudinių, fotografijų, žemėlapių, rankraščių, teminių aplankų, metraščių, kronikų. Šis fondas - unikalus rašytinis kultūros paveldas, dominantis bibliotekų skaitytojus. Projekto partneris - Ostfoldo apskrities biblioteka (Norvegija) vykdo veiklą, susijusią su kraštotyros kaupimu, saugojimu bei skaitmenininmu: yra Ostfoldo apskrities viešųjų bibliotekų metodikos, mokymų bei mokslinių tyrimų projeko veiklų temomis centras. Ostfoldo apskrities viešosios bibliotekos turi didelę vietinės istorijos (kraštotyros) kolekciją bei jos skaitmeninimo patirties, dvi iš jų ruošiasi miestų jubiliejams. Bendradarbiaujant su Ostfoldo apskrities biblioteka, dalinsimės gerąja patirtimi, skaitmeninant dokumentus bei rengiant kraštotyrines parodas. Vyks pažintiniai vizitai, seminarai, mokymai bibliotekų darbuotojams abiejose šalyse. Šie vizitai suteiks galimybę susipažinti su Norvegijos bibliotekine kraštotyrine veikla, pristatyti Ignalinos viešosios bibliotekos veiklas, įgyti naujos tarptautinio bendravimo ir bendradarbiavimo patirties, užmegzti kontaktus tolimesniam bendradarbiavimui. Šiuo metu Ignalinos viešoji biblioteka susiduria su keliomis problemomis: prieinamumu vartotojams - vartotojai nori šia medžiaga naudotis virtualioje aplinkoje (tam kraštotyriniai dokumentai turi būti skaitmeninami) ir patirties stygiumi, rengiant kraštotyrines parodas ir pristatant jas visuomenei miesto šventės metu. Didelė yra žinomumo apie šią bibliotekos veiklą problema: tik nedidelė visuomenės dalis žino, jog biblioteka kaupia ir saugo kraštotyrinių dokumentų fondą. 2016 m. Ignalinos miesto šventės metu bibliotekos parengta, miesto aikštėje bus demonstruojama virtuali paroda "Ignalinos krašto istorija bibliotekos fonduose" pasieks didelį ignalniečių ir miesto svečių būrį. Numatytas ir parodinio stendo apie Ignalinos krašto istoriją parengimas. Tai - pirmieji žingsniai link skaitmeninės Ignalinos krašto duomenų bazės sukūrimo, siekiant formuoti strategijas, kaip skaitmeninio turinio rašytinį Ignalinos krašto kultūros paveldą paversti savišvietos sektoriaus varomąja jėga. Tikslinės grupės yra šios: 1.Lietuvos ir Norvegijos bibliotekų darbuotojai, 2. Kraštiečiai, turintys asmenines kraštotyros kolekcijas ir norintys jas pateikti visuomenei, 3. Žmonės, kurie domisi savo krašto, kultūros istorija. Projektas skatina bibliotekininkų ir informacijos vartotojų socialinį įtraukimą, tęstinį mokymą. Parengta kraštotyrinė medžiaga bus naudojama edukaciniams užsiėmimams, tai bus pagrindas kraštotyrinės edukacinės programos sukūrimui bibliotekoje. Be to, projektas padidins kraštotyrinės veiklos žinomumą vietos bendruomenėje. Bendravimo su Ostfoldo apskrities biblioteka dėka Ignalinos bibliotekininkai pasisems patirties, kaip rinkti, sisteminti ir pateikti visuomenei vietinės istorijos (kraštotyros) medžiagą. Projektas suburs vietinę bendruomenę ir išeivius bendradarbiauti su biblioteka, paskatins kartų bendravimą. Rašytinis paveldas taps prieinamesnis visiems suinteresuotiems.

Bendraukime
Bendraukime
Bylos dydis iki 5 Mb. Leidžiami formatai:
PDF, JPG, PNG, DOC, DOCX