Making and Growing – Traditions between Fibre & Fabric / Gaminu ir augu: tradicijos tarp pluošto ir struktūros

Making and Growing – Traditions between Fibre & Fabric / Gaminu ir augu: tradicijos tarp pluošto ir struktūros
  • Projekto kodas: EEE-LT07-KM-01-K-01-017
  • Projekto laikotarpis: 2015-04-01 - 2017-04-30
  • Projekto vykdytojas: Vilniaus dailiųjų amatų asociacija
Panaudota projekto lėšų suma 117443.40
Paramos suma 111272.89
Bendra projekto vertė
132467.73
  • Projekto būsena: Įgyvendinama sutartis
  • Projekto partneris(-iai): Norvegijos kultūros istorijos muziejus
  • Savivaldybės, kurioms tenka projekto nauda: Vilniaus miesto, Mažeikių raj., Ukmergės raj.

 

Tradiciniai ir senieji amatai - neatsiejama dalis lietuviškos kultūros, regionų išskirtinumo požymis bei papildomas pajamų šaltinis vietos bendruomenėms. Dabar amatai ir amatininkų produkcija dažniausiai pristatoma mugių bei regioninių švenčių metu. Siekiant, kad amatai prisidėtų prie meno, kultūros ir kultūrinio turizmo populiarinimo regionuose reikia ieškoti naujų, patrauklių būdų pateikti juos. Projekto "Gaminu ir augu: tradicijos tarp pluošto ir struktūros" (Making and Growing – Traditions between Fibre & Fabric) tikslas yra rekonstruoti, keistis ir skleisti tradicines tekstilės amato žinias Lietuvoje ir Norvegijoje. Norvegijos avių vilnos ir Lietuvos lino produkcija bus tiriama per mokslo ir fizikinių procesų prizmes. Šio dvejopo tyrimo metu bus siekiama ištirti abiejų šalių tradicines priemones ir archajiškus praktinius gamybos metodus šioje srityje. Tokiu būdu muziejų artefaktų tyrimas ir praktinės amatininkų žinios bus sujungtos pasitelkus istorinės rekonstrukcijos metodikas. Būtent šios dvi veiklų perspektyvos atspindi „gaminu ir augu“ filosofiją, t.y. nuolatinį mokymąsi per gamybos procesą. Mūsų tikslas yra ne tik atlikti tekstilės amatų rekonstrukcijos procesą, bet taip pat ir sukurti galutinį inovatyvų produktą – mobilią, gyvą, atvirą, edukacinę parodą šia tema, pateikiamą iš skirtingų perspektyvų įvairioms projekto tikslinėms grupėms. Parodos metu bus siekiama tarptautiniame lygmenyje užmegzti ryšius tarp amatininkų-profesionalų ir mėgėjų ar „naujokų“ bei plačiosios visuomenės. Gyvosios mobilios parodos metu bus demonstruojamas lino ir vilnos kelias nuo pluošto gimimo iki audinio, per šią edukacinę prizmę vyks tarpkultūriniai žinių mainai, perduodami įgūdžiai visuomenei. Visas tiriamasis ir rekonstrukcinis procesas bus viešinamas tam skirtame tinklaraštyje 3 kalbomis (lietuvių, anglų, norvegų), inicijuojamos diskusijos internetinėje erdvėje, siekiant mokyti ar keistis idėjomis, žiniomis. Tokiu būdu projekto produktas sukurs papildomą kokybišką alternatyvą meno, kultūros bei žinių perteikimui bei kultūrinio turizmo plėtojimui. Taip pat sukurs galimybę netradicinėje aplinkoje prisiliesti prie gyvosios istorijos, užtikrins domėjimąsi socialine, kultūrine, menine ir gamtine savo krašto aplinka. Naudojantis geros praktikos pavyzdžiais (partnerių patirtis) bus rastas naujas būdas pristatyt amatus visuomenei ir tokiu būdu didinti ne tik Vilniaus, bet ir kitų Lietuvos regionų patrauklumą ir konkurencingumą.  

Bendraukime
Bendraukime
Bylos dydis iki 5 Mb. Leidžiami formatai:
PDF, JPG, PNG, DOC, DOCX