GODOS: šokio teatrų koprodukcija ir jos sklaida Lietuvos bei Norvegijos regionuose

GODOS: šokio teatrų koprodukcija ir jos sklaida Lietuvos bei Norvegijos regionuose
  • Projekto kodas: EEE-LT07-KM-01-K-01-020
  • Projekto laikotarpis: 2015-04-30 - 2016-04-30
  • Projekto vykdytojas: Kauno šokio teatras "Aura"
Panaudota projekto lėšų suma 164159.79
Paramos suma 139537.70
Bendra projekto vertė
164162.00
  • Projekto būsena: Įgyvendinama sutartis
  • Projekto partneris(-iai): Panta Rei šokio teatras (Norvegija)
  • Savivaldybės, kurioms tenka projekto nauda: Neringos, Mažeikių raj., Švenčionių raj., Kauno miesto

 

Projektu "GODOS" būtų stiprinamas dvišalis Lietuvos ir Norvegijos šiuolaikinio šokio organizacijų bendradarbiavimas, vyktų darbo patirties mainai tarp abiejų šalių šokio menininkų ir gastrolės, kurios padėtų vykdyti šiuolaikinio šokio sklaidą skirtinguose regionuose. "GODOS" iš dalies yra auditorijos plėtros projektas, kuriuo siekiama pasiekti naujų žiūrovų, mažinti kultūrinę atskirtį tarp didžiųjų ir mažesnių miestų bei didinti kultūros prieinamumą Lietuvos ir Norvegijos regionuose. Projektas „GODOS“ populiarintų šiuolaikinį šokį ateinančioms profesionalių šokėjų kartoms, įtrauktų regionų bendruomenes, skirtingų kartų atstovus, įvairias socialines grupes, ypač vaikus bei jaunimą iki 25 m., ir netgi šokio pedagogus į šiuolaikinio šokio auditorijos plėtrai skirtas veiklas. Viena pagrindinių projekto "GODOS" veiklų – aukštos meninės vertės dviejų dalių šiuolaikinio šokio spektaklio sukūrimas, kuris būtų bendras Kauno šokio teatro "Aura" (Lietuva) ir "Panta Rei" šokio teatro (Norvegija) kūrybinis produktas. Spektaklio koncepcijos atspirties tašku pasirinkti eksperimentai jungiant lietuvių bei norvegų kultūros paveldus, folklorą, šiuolaikinę muziką ir šokį. Paraleliai su bendros šokio teatrų koprodukcijos kūrimu „Panta Rei“ šokio teatras rengs auditorijos plėtros seminarus Lietuvos šokėjams, kad jie būtų visapusiškai pasiruošę gastrolėms į Lietuvos ir Norvegijos regionus. Auditorijos plėtros strategijos apima žinias apie kūrybinių dirbtuvių vedimą bei choreografinius jų apibendrinimo metodus. Gastrolių į abiejų šalių regionus metu taip pat bus vykdomos auditorijos plėtrai skirtos edukacinės veiklos – projekto dalyviai iš regionų dalyvaus edukaciniuose šokio užsiėmimuose bei kūrybinėse dirbtuvėse, kurių metu, bendradarbiaudami su vietiniais muzikos atlikėjais (bet nebūtinai), jie sukurs trumpus pasirodymus. Tokiu būdu projektu "GODOS" siekiama supažindinti regionų gyventojus su šiuolaikinio šokio menu ne tik parodant jiems bendrą profesionalų lietuvių ir norvegų šokio spektaklį, bet ir įtraukiant juos į šiuolaikinio šokio kūrybos procesą bei suteikiant galimybę pačiai auditorijai turėti savo kūrinį. Tokia šiuolaikinio šokio patirtis sukurs vertingą ir įsimintiną renginį, kuris tik sustiprins šiuolaikinio šokio žiūrovo patirtį. Šis siekis yra ypatingai reikšmingas atokiems Lietuvos ir Norvegijos regionams, nes su šiuolaikiniu šokiu susijusios veiklos yra žymiai labiau plėtojamos didžiuosiuse miestuose.

Bendraukime
Bendraukime
Bylos dydis iki 5 Mb. Leidžiami formatai:
PDF, JPG, PNG, DOC, DOCX