TARPDISCIPLININIO MENO PROJEKTAS "Emocijų politika: menas išplėstame lauke"

TARPDISCIPLININIO MENO PROJEKTAS "Emocijų politika: menas išplėstame lauke"
  • Projekto kodas: EEE-LT07-KM-01-K-01-004
  • Projekto laikotarpis: 2015-03-13 - 2016-06-30
  • Projekto vykdytojas: VŠĮ "Rupertas"
Panaudota projekto lėšų suma 189720.86
Paramos suma 149286.31
Bendra projekto vertė
199223.16
  • Projekto būsena: Įgyvendinama sutartis
  • Projekto partneris(-iai): Gyvojo meno muziejus (Islandija); Oslo nacionalinė meno akademija (KHIO) (Norvegija)
  • Savivaldybės, kurioms tenka projekto nauda: Vilniaus miesto, Visagino, Švenčionių raj.

 

Tarpdisciplinio meno projektas „Emocijų politika: menas išplėstame lauke“ (POE) siekia kelti profesionalaus tarpdisciplininio meno kokybę Lietuvoje pasitelkiant kultūrinės sklaidos, tarptautinio bendradarbiavimo ir kultūrinės koprodukcijos iniciavimo priemones. Tarpdisciplininis menas derina meninę kūryba su akademinėmis disciplinomis ieškodamas naujų mąstymo būdų, atsiveriančių skirtingų disciplinų metodų ir įžvalgų kombinacijose. Tarpdiscipliniškumas taip pat yra metodas, skatinantis pozityvias socialines vertybes. Jo holistinis pobūdis skatina pagarbą ir atidumą kultūrinei ir kitokiai įvairovei, multikultūralizmui ir reliatyvumui, taip įtvirtindamas antidiskriminacijos ir tolerancijos principus. Šiame projekte pareiškėjas RUPERT ir partneriai Oslo Nacionalinė menų akademija (KHiO) ir Reikjaviko parodų erdvė The Living Art Museum (Nylo) siekia sukurti ir pristatyti aukštos kokybės tarpdisciplininio meno kūrinius Lietuvos ir tarptautinei auditorijai, tuo pačiu gerinant plačiosios Lietuvos publikos tarpdisciplininio meno žinias. Projekto veiklomis siekiama atkreipti naujų žiūrovų dėmesį į tarpdisciplininį meną kaip vieną iš greičiausiai besivystančių šiuolaikinio meno sričių, tuo pačiu įtraukiant socialinę atskirtį patiriančias gyventojų grupes ir pagerinant jų prieinamumą prie meno ir kultūros reiškinių. Projekto formai pasirinkta paroda, keliaujanti tarp Vilniaus, Visagino, Pabradės, Oslo ir Reikjaviko, trijų institucijų kuruojama ir struktūruojama politikos kaip išplėsto lauko tema. Jauni menininkai L. Lapelytė, V. Rybakova, S. Örn Gudmundsson, B. Jóna Hlynsdóttir, M.N. Halvorsen, L. Abu-Hamnan ir V.Desideri, nuolat dirbantys su tarpdisciplininėmis praktikomis, sukurs naujus darbus plėtodami politikos kaip emocijas apimančios sferos tematiką. Šie kūriniai parodoje bus rodomi pirmą kartą. Išplėstosios politikos tema svarbi projekto tikslui ir ypač tinkama tardisciplininei praktikai savo siekiu atgaivinti plačiosios publikos politinį jautrumą ir įsitraukimą permąstant asmeninį gyvenimą kaip politinio lauko dalį. Įvairios strategijos bus naudojamos parodos viešinimui ir jos prieinamumo įvairioms auditorijoms optimavizavimui. Siekiant plėsti tarpdisciplininio meno lauką Lietuvoje, būtina skatinti dialogą tarp plačiosios publikos ir kultūros profesionalų, skiriant ypatingą dėmesį tarpdisciplininio meno sklaidai tarp skirtingų socialinių grupių. Siekiant to, projektas apima įvairias edukacines veiklas, akcentuojant dėmesį antidiskriminacijos ir tolerancijos principams. Tai itin svarbūs projektui klausimai, kurie bus tiesiogiai gvildenami dvejose kūrybinėse dirbtuvėse. Pirmosiose dalyvaus Pabradės vaikų globos namų globotiniai, antrosiose – jaunimas iki 25 m. amžiaus. Kūrybinėse dirbtuvėse siekiama tobulinti dalyvių įgūdžius pristatant jiems tarpdisciplininės praktikos ir tyrimo metodus bei jų socialinį potencialą. Kūrybinėse dirbtuvėse bus siekiama sukurti konkrečius objektus: pirmosiose – žaidimų aikštelę, antrosiose – meno kūrinius ir pagrindą tyrimams. Projekto idėja – tarpdisciplininio meno Lietuvoje vystymas per daugiakryptę viešinimo strategiją ir parodos, paskaitų serijos bei kūrybinių dirbtuvių įgyvendinimą, aktyvuojant jas kaip skirtingas platformas, skatinančias ne tik kokybiško tarpdisciplininio meno produkciją ir sklaidą plačiai auditorijai, bet ir tolerancijos, įvairovės bei atvirumo vertybių plėtojimą.

Bendraukime
Bendraukime
Bylos dydis iki 5 Mb. Leidžiami formatai:
PDF, JPG, PNG, DOC, DOCX