Lietuvos policijos (Kriminalistinių tyrimų centro ir Kriminalinės policijos biuro) gebėjimų stiprinimas

Lietuvos policijos (Kriminalistinių tyrimų centro ir Kriminalinės policijos biuro) gebėjimų stiprinimas
  • Projekto kodas: NOR-LT12-VRM-01-TF-01-002
  • Projekto laikotarpis: 2014-11-07 - 2017-04-30
  • Projekto vykdytojas: Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Panaudota projekto lėšų suma 2816319.66
Paramos suma 2880000.00
Bendra projekto vertė
2880000.00
  • Projekto būsena: Įgyvendinama sutartis
  • Projekto partneris(-iai): Norvegijos nacionalinė kriminalinių tyrimų tarnyba
  • Savivaldybės, kurioms tenka projekto nauda: Akmenės raj., Alytaus miesto, Alytaus raj., Anykščių raj., Birštono, Biržų raj., Druskininkų, Elektrėnų, Ignalinos raj., Jonavos raj., Joniškio raj., Jurbarko raj., Kaišiadorių raj., Kalvarijos, Kauno miesto, Kauno raj., Kėdainių raj., Kelmės raj., Klaipė

 

Atsižvelgiant į kriminogeninę padėtį Lietuvoje, Skandinavijos šalyse bei Šengeno erdvėje ir įgyvendinant nusikaltimų prevencijos ir kontrolės politiką bei principus, išskiriamos šios kryptys: valstybinio ir tarpvalstybinio organizuoto nusikalstamumo prevencija ir kontrolė, prekybos žmonėmis prevencija ir kontrolė bei nelegalios migracijos prevencija ir kontrolė. Šios prevencijos ir kontrolės didžiąja dalimi priklauso nuo glaudaus policijos bendradarbiavimo tarptautiniame lygmenyje strateginiu ir ekspertiniu lygiu, užtikrinant policijos veiklos tęstinumą ir sprendžiant opias visuomenės saugumo problemas, susijusias su organizuotų nusikalstamų grupių veikla, ypač sunkiomis nusikalstamomis veikomis, darančiomis didžiulę socialinę ir ekonominę žalą Baltijos jūros regiono valstybėms. Šio projekto įgyvendinimo vienas iš tikslų - tobulinti Lietuvos policijos, tiriant valstybinį ir tarpvalstybinį organizuotą nusikalstamumą, prekybą žmonėmis bei nelegalią migraciją gebėjimus teorinėje ir praktinėje srityse, įgūdžius veiksmingai reaguoti ir priimti tinkamus sprendimus naudojant žvalgybinio pobūdžio technines priemones bei agentūrinį metodą. Esamų žvalgybinio pobūdžio techninių priemonių trūkumas, o dažnais atvejais ir nesuderinamumas su kitų šalių sistemomis bei priemonėmis, atliekant ilgalaikius tyrimus tarpvalstybiniu lygmeniu, neigiamai įtakoja Lietuvos policijos gebėjimams tiriant organizuotų grupuočių nusikalstamas veikas šalies viduje ir kibernetinėje erdvėje bei glaudžiai joms bendradarbiaujant su Šengeno erdvės šalių ir Skandinavijos šalių, ypač Norvegijos Karalystės grupuotėmis. Todėl siekiant užtikrinti greitą nusikalstamos veikos išaiškinimą vykdant žvalgybinio techninio pobūdžio veiksmus bei taikant agentūrinį metodą, numatoma aprūpinti Lietuvos policijos kompetentingus padalinius specialiosiomis techninėmis priemonėmis. Antras projekto tikslas - aprūpinti Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų padalinius reikiama laboratorine įranga ir įvykio vietos apžiūros technika, ko pasėkoje būtų išspręsta kelios problemos: su našesne įranga specialistai galės atlikti daug daugiau tyrimų ir tuo pačiu sumažės neatliktų užduočių eilės, išsiplės sprendžiamų klausimų sąrašas IT srityje, bus efektyviau panaudoti balistiniai objektai (kulkos ir tūtelės) nusikalstamoms veikoms tirti, išaugs kokybiškai atliktų įvykio vietų skaičius, bus efektyviau panaudoti linkusių nusikalsti Lietuvos piliečių biometriniai duomenys nusikaltimams atskleisti tarptautiniu lygmeniu, Lietuvos policijos kriminalsitinių tyrimų centras bus pasirengęs kaip lygiavertis partneris bendradarbiauti su ES narėmis ir kaimyninėmis šalimis. Įgyvendinat šį projektą taip pat bus plėtojamas Lietuvos ir Norvegijos policijos bendradarbiavimas tiek vadovaujančių policijos pareigūnų, tiek ir veiklos ekspertų lygmenyje, pagrindinį dėmesį skiriant gerosios tiek gerosios patirties kovojant su organizuotu nusikalstamumu pasikeitimui, tiek perimant Norvegijos patirtį ir ją panaudojant visuomenės poreikių užtikrinimui įgyvendinant Lietuvos policijos veiklos organizavimo pakeitimus, siekiant sudaryti sąlygas policijos pareigūnams daugiau darbo laiko vykdyti priskirtas funkcijas prižiūrimoje teritorijoje dėl ko turėtų pagerėti prevencinis darbas ir kriminogeninė padėtis, efektyviau ir greičiau reaguoti į pranešimus apie teisės pažeidimus ir nusikalstamas veikas, kokybiškiau įvykio vietoje atlikti veiksmus, kad išaiškinti teisės pažeidimą ar nusikalstamą veiką, galimybę supaprastinti tyrimų procedūras.

Bendraukime
Bendraukime
Bylos dydis iki 5 Mb. Leidžiami formatai:
PDF, JPG, PNG, DOC, DOCX