Lietuvos muitinės gebėjimų stiprinimas (toliau - Muitinės analitiniai gebėjimai); LR muitinės pareigūnų analitinių gebėjimų stiprinimas nusikaltimų tyrimų ir pažeidimų prevencijos srityje

Lietuvos muitinės gebėjimų stiprinimas (toliau - Muitinės analitiniai gebėjimai);  LR muitinės pareigūnų analitinių gebėjimų stiprinimas nusikaltimų tyrimų ir pažeidimų prevencijos srityje
  • Projekto kodas: NOR-LT12-VRM-01-TF-01-001
  • Projekto laikotarpis: 2014-11-07 - 2017-04-30
  • Projekto vykdytojas: Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Panaudota projekto lėšų suma 708311.66
Paramos suma 720000.00
Bendra projekto vertė
720000.00
  • Projekto būsena: Įgyvendinama sutartis
  • Projekto partneris(-iai):
  • Savivaldybės, kurioms tenka projekto nauda: Akmenės raj., Alytaus miesto, Alytaus raj., Anykščių raj., Birštono, Biržų raj., Druskininkų, Elektrėnų, Ignalinos raj., Jonavos raj., Joniškio raj., Jurbarko raj., Kaišiadorių raj., Kalvarijos, Kauno miesto, Kauno raj., Kėdainių raj., Kelmės raj., Klaipė

 

LR muitinė, kaip ir kt. teisėsaugos institucijos, susiduria su sudėtingais uždaviniais, norėdama panaudoti turimą ar prieinamą informaciją ir veiksmingai kontroliuoti tarpvalstybinį organizuotą nusikalstamumą. Lietuvai įstojus į ES ir prisijungus prie Šengeno zonos išaugo informacijos srautai ir ženkliai padidėjo duomenų kiekiai, atsiradus galimybei jungtis prie duomenų bazių ES mastu (Naujoji kompiuterizuota tranzito sistema, Akcizais apmokestinamų prekių judėjimo ir stebėjimo kompiuterizuota sistema, Šengeno informacinė sistema ir kt.). Duomenys, kurie anksčiau buvo lengvai prieinami, daugiau nėra kaupiami – įstojus į ES neliko galimybės gauti informaciją apie asmenų, transporto, prekių judėjimą per vidines sienas, nefiksuojami ES piliečių ir transporto priemonių sienų kirtimai per išorines ES sienas. Kontroliuoti ir išaiškinti potencialius pažeidėjus pasidarė sudėtingiau, nes nuolatinė visų krovinių ir asmenų registracija prie vidinių ES sienų daugiau nevykdoma ir daugiau dėmesio turi būti skiriama naujų informacijos šaltinių paieškai. Šiuolaikinių informacinių technologijų ir pažangių analizės metodų diegimas, yra vienas iš pagrindinių įrankių padedantis muitinės įstaigoms kontroliuoti tarpvalstybinį organizuotą nusikalstamumą ES ir Šengeno zonoje. Siekiant išspręsti šias problemas, būtina paruošti ir aukštos kvalifikacijos specialistus, kurie būtų aprūpinti modernia technine ir programine įranga, kuri padėtų ne tik efektyviai rinkti ir kaupti kriminalinės žvalgybos ar kitą informaciją, bet ir atlikti tinkamą strateginio ir taktinio lygio informacijos analizę bei pateikti ją galutiniam vartotojui, t. y. vadovybei, nusikaltimų tyrėjams ir pareigūnams, atliekantiems muitinį tikrinimą, pažeidimų prevenciją ir išaiškinimą. Įgyvendinus projektą, planuojama įsigyti: 1) specializuotas analizės programas ir jų naudojimo reikalavimus atitinkančią techninę įrangą, skirtą nusikaltimų atskleidimui bei tyrimų vykdymui ir kuri leistų: a) atlikti viešai (žiniatinklio) ir ribotai (informacinių sistemų, registrų) prieinamos, struktūrizuotos ir nestruktūrizuotos informacijos analizę, organizuoti kriminalinės žvalgybos objektų, su jais susijusios informacijos pokyčių on-line stebėseną ir kontrolę, konvertuoti didelės apimties, įvairių formatų informacijos masyvus į kriminalinės žvalgybos informaciją, nustatyti analogiškas nusikalstamas schemas bei atskleisti paslėptus ryšius tarp atskirų kriminalinės žvalgybos objektų, ir tuo pagrindu leistų priimti sprendimus, atliekant analitinius tyrimus bei parengti strateginio ir taktinio lygio kriminalinės žvalgybos produktus; b) vykdyti nuolatinę nelegalios prekybos internete stebėseną bei užkardyti ir nustatyti internete vykdomus muitų teisės aktų pažeidimus; 2) specialias programas ir techninę įrangą, skirtą MGS operatyviam pajėgų valdymui bei kontrolei užtikrinti: a) užduočių planavimo, pajėgų valdymo ir pažeidimų analizės informacinė sistema skirta gerinti planavimą ir pajėgų valdymą bei kontrolę, operatyviai reaguoti į vykstančius pokyčius, užtikrinti pažeidimų prevenciją, o nustatytus pažeidimus susieti su tiksliomis geografinės pažeidimo padarymo vietos koordinatėmis. Įsigijus nurodytą įrangą, bus organizuojami muitinės pareigūnų mokymai dirbti su naujai įsigytomis techninėmis priemonėmis ir programine įranga: a) mokymų dalis, skirta MKT pareigūnams. Mokymai vyks „Mokyk mokytoją“ principu, t.y. dalyvavę mokymuose turėtų įgyti teorinių žinių ir praktinių įgūdžių, kad vėliau galėtų mokyti kitus MKT pareigūnus; 2) mokymų dalis, skirta MD ir teritorinių muitinių PPS, MG pareigūnams. Mokymai bus organizuojami dirbantiems centrinių ir teritorinių padalinių specialistams, tuo pačiu bus pakeltas visų šiose srityse dirbančių muitinės pareigūnų kvalifikacijos lygis ir gebėjimai. Taip pat planuojama įsigyti Muitinės mobiliųjų grupių padėties nustatymo programinę įrangą (jos tobulinimo paslaugas).

Bendraukime
Bendraukime
Bylos dydis iki 5 Mb. Leidžiami formatai:
PDF, JPG, PNG, DOC, DOCX