Jūros ir vidaus vandenų valdymo stiprinimas - II dalis

Jūros ir vidaus vandenų valdymo stiprinimas - II dalis
  • Projekto kodas: EEE-LT02-AM-01-TF-01-002
  • Projekto laikotarpis: 2014-06-13 - 2017-04-30
  • Projekto vykdytojas: Aplinkos apsaugos agentūra
Panaudota projekto lėšų suma 3238975.64
Paramos suma 3264059.11
Bendra projekto vertė
3264059.11
  • Projekto būsena: Įgyvendinama sutartis
  • Projekto partneris(-iai):
  • Savivaldybės, kurioms tenka projekto nauda: Akmenės raj., Alytaus miesto, Alytaus raj., Anykščių raj., Birštono, Biržų raj., Druskininkų, Elektrėnų, Ignalinos raj., Jonavos raj., Joniškio raj., Jurbarko raj., Kaišiadorių raj., Kalvarijos, Kauno miesto, Kauno raj., Kėdainių raj., Kelmės raj., Klaipė

 

Jūrų ir vidaus vandenų valdymas yra viena iš pagrindinių aplinkos apsaugos problemų Europoje. Žmogaus veikla daro didelę neigiamą įtaką vandens telkiniams, todėl blogėja vandens kokybė. Yra daugybė priežasčių, kodėl aplinkos būklė Baltijos jūroje ir Lietuvos vidaus vandenyse neatitinka „geros būklės“ reikalavimų. Lietuvoje yra nustatyti 4 upių baseinų rajonai: Nemuno, Lielupės, Ventos ir Dauguvos. Visi keturi Lietuvos upių baseinų rajonai yra tarptautiniai. Šiuo metu Lietuvoje trūksta priemonių ir įrankių vandenų padėties įvertinimui. Projekto tikslas – patobulinti informaciją apie aplinką (surinkti ir įvertinti informaciją apie vandens kokybės elementus, poveikius, žemės dangos pokyčius, tarpvalstybinę oro taršą ir pan.), išvystyti priemones (įrankius), skirtas vertinti vandens telkinių būklę, įgyvendinti vandens būklės gerinimo priemones ir įvertinti jų efektyvumą. Šiam tikslui įgyvendinti, bus įvykdyti rizikos vandens telkinių būklės, Kuršių marių dugno nuosėdų biogeninių junginių, pasklidosios vandens taršos mažinimo priemonių efektyvumo vandens ekologinei būklei ir kiti tyrimai, surinkti duomenys apie biologinius vandens kokybės elementus, reikalingus vandens telkinių esamos būklės įvertinimui, nustatyti žemės ūkio poveikis vandens telkiniams, žemės dangos klasių pokyčiai,įvertinti tolimųjų oro teršalų pernašos srautai, išmetamų teršalų kiekiai, sukurtos įvairios programos bei įrankiai, kurie užtikrins efektyvią vandenų būklės kontrolę tiek nacionaliniu, tiek Europos Sąjungos lygmeniu. Įgyvendinus projekto veiklas bus prisidėta prie programos „Integruotas jūros ir vidaus vandenų valdymas“ bendro tikslo - pagerinti Europos jūrų ir vidaus vandenų būklę. Negavus finansavimo Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) negalėtų savo biudžeto lėšomis pasiekti šio projekto rezultatų. Agentūra užtikrina, kad atsiradus poreikiui įgyvendinamas projekto veiklas susieti su įsteigtomis ar potencialiomis Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijomis ar artima tokioms teritorijoms aplinka, bus pateikta už Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijų stebėseną atsakingos institucijos deklaracija.

Bendraukime
Bendraukime
Bylos dydis iki 5 Mb. Leidžiami formatai:
PDF, JPG, PNG, DOC, DOCX