Jūros ir vidaus vandenų valdymo stiprinimas - I dalis

Jūros ir vidaus vandenų valdymo stiprinimas - I dalis
  • Projekto kodas: EEE-LT02-AM-01-TF-01-001
  • Projekto laikotarpis: 2014-06-13 - 2017-04-30
  • Projekto vykdytojas: Aplinkos apsaugos agentūra
Panaudota projekto lėšų suma 1585245.05
Paramos suma 1605595.95
Bendra projekto vertė
1605595.95
  • Projekto būsena: Įgyvendinama sutartis
  • Projekto partneris(-iai):
  • Savivaldybės, kurioms tenka projekto nauda: Akmenės raj., Alytaus miesto, Alytaus raj., Anykščių raj., Birštono, Biržų raj., Druskininkų, Elektrėnų, Ignalinos raj., Jonavos raj., Joniškio raj., Jurbarko raj., Kaišiadorių raj., Kalvarijos, Kauno miesto, Kauno raj., Kėdainių raj., Kelmės raj., Klaipė

 

Jūrų ir vidaus vandenų valdymas yra viena iš pagrindinių aplinkos apsaugos problemų Europoje. Žmogaus veikla daro didelę neigiamą įtaką vandens telkiniams, todėl blogėja vandens kokybė. Yra daugybė priežasčių, kodėl aplinkos būklė Baltijos jūroje ir Lietuvos vidaus vandenyse neatitinka „geros būklės“ reikalavimų. Pagrindiniai veiksniai, lemiantys vandens kokybę Nemuno upės baseino rajone, jūrų vandenyse, o ypač pakrančių vandenyse yra tarša organinėmis ir pavojingomis medžiagomis. Lietuvoje yra nustatyti 4 upių baseinų rajonai: Nemuno, Lielupės, Ventos ir Dauguvos. Visi 4 Lietuvos upių baseinų rajonai yra tarptautiniai, todėl tarpvalstybinės vandens taršos problema yra itin aktuali. Projekto tikslas–optimizuota pavojingų medžiagų monitoringo ir inventorizacijos sistema. Šiam tikslui įgyvendinti, bus identifikuoti potencialūs taršos šaltiniai ir pavojingų medžiagų kiekiai. Tai užtikrins efektyvią vandenų būklės kontrolę tiek nacionaliniu, tiek Europos Sąjungos lygmeniu. Atlikus pavojingų medžiagų patekimo į vandens telkinius šaltinių ir kiekių inventorizaciją, atlikus Europos Sajungos mastu svarbių, tačiau iki šiol Lietuvoje netirtų pavojingų medžiagų monitoringą ir atsižvelgiant į gautus rezultatus, parengus pavojingų medžiagų stebėsenos (monitoringo) vandens telkiniuose programą bus prisidėta prie programos „Integruotas jūros ir vidaus vandenų valdymas“ bendro tikslo–pagerinti Europos jūrų ir vidaus vandenų būklę. Negavus finansavimo Aplinkos apsaugos agentūra (toliau - Agentūra) negalėtų savo biudžeto lėšomis pasiekti šio projekto rezultatų. Agentūra užtikrina, kad atsiradus poreikiui įgyvendinamas projekto veiklas susieti su su įsteigtomis ar potencialiomis Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijomis ar artima tokioms teritorijoms aplinka, bus pateikta už Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijų stebėseną atsakingos institucijos deklaracija.

Bendraukime
Bendraukime
Bylos dydis iki 5 Mb. Leidžiami formatai:
PDF, JPG, PNG, DOC, DOCX