Biomasės kompostavimo mechanizmo sukūrimas, išsaugant biologinę įvairovę NATURA 2000 teritorijose.

   Biomasės kompostavimo mechanizmo sukūrimas, išsaugant  biologinę įvairovę NATURA 2000 teritorijose.
  • Projekto kodas: EEE-LT03-AM-01-K-01-008
  • Projekto laikotarpis: 2015-02-17 - 2017-04-30
  • Projekto vykdytojas: Žemaitijos nacionalinio parko direkcija
Panaudota projekto lėšų suma 642722.64
Paramos suma 642800.93
Bendra projekto vertė
642800.93
  • Projekto būsena: Įgyvendinama sutartis
  • Projekto partneris(-iai): Valstybės įmonė Telšių miškų urėdija
  • Savivaldybės, kurioms tenka projekto nauda: Telšių raj.

 

Natura 2000 teritorijose - Paukščių apsaugai svarbioje teritorijoje (PAST) „Žemaitijos nacionalinis parkas“, kodas LTPLUB001 (21189 ha), bei buveinių apsaugai svarbioje teritorijoje (BAST), „Žemaitijos nacionalinis parkas“, kodas LTPLU0009 (17913 ha) bei PAST „ Reiskių tyro pelkė“, LTPLUB002 (4046 ha), BAST „Rietavo miškai“ LTPLU0010 (30109 ha) sparčiai užželia valstybinėje miškų žemėje esančios vertingos pievos, ganyklos ir pelkės (bendras plotas 192 ha) bei nyksta jose esanti biologinė įvairovė. Žemaitijos nacionalinio parko direkcijai yra priskirtos abi šios NATURA 2000 teritorijos. Direkcija čia vertina bendrą būklę bei natūralių buveinių ir retų rūšių būklę, atlieka jų monitoringą, organizuoja gamtotvarkos darbus. Atvirose, mozaikiškai tarp miškų išsidėsčiusiose nešienaujamose pievose bei pelkėse ypač sparčiai užželia krūmai ir medžiai, nyksta retos ir saugomos rūšys, tarp kurių 2 griežtai saugomos ir 42 retos rūšys. Siekiant išsaugoti vertingas atviras pievų-pelkių buveines būtina iškirsti krūmus, nušienauti ir pašalinti biomasę. VĮ "Telšių miškų urėdija" iki šiol nebuvo suinteresuota atvirų buveinių tvarkymu, nes neturėjo šienavimui, biomasės surinkimui reikalingos technikos, nebuvo kur panaudoti susidariusios biomasės. Šiuo metu urėdija turi du medelynus, kurių priežiūrai reikalingas kompostas. Iš numatomų tvarkyti 192 ha pievų bei pelkių per metus bus gaunama apie 955 t/biomasės. Ji bus panaudota VĮ Telšių miškų urėdijos medelynų komposto gamybai Telšių medelyne pradėtoje įrengti (I etapas) ir reikiamais mechanizmais aprūpintoje kompostavimo aikštelėje. Projekto tikslas - sukurti tvarų ir ilgalaikį biomasės kompostavimo mechanizmą (I etapas), išsaugant atvirų buveinių biologinę įvairovę NATURA 2000 teritorijose ir į šią veiklą įtraukiant vietos bendruomenę. Visos numatomos išsaugoti vertingos atviros buveinės (192 ha) NATURA 2000 teritorijose yra valstybinėje miškų žemėje. Ją patikėjimo teise valdo VĮ Telšių miškų urėdija. Telšių miškų urėdijos medelyne reikalingas kompostas. Medelyne išauginti medeliai sodinami valstybinėje miškų žemėje, kirtavietėse bei naujai įveisiamuose plotuose. Medeliais aprūpinami ir privačių miškų savininkai. Taigi, iš atvirų plotų gauta biomasė padės palaikyti tvarų ūkininkavimą miškuose, per kompostą sugrįš atgal į gamtą. Platelių bendruomenei žaliosios biomasės tvarkymo problemos, miškų apsauga, atvirų buveinių bei biologinės įvairovės išsaugojimas taip pat labai aktualus, nes Plateliai- Žemaitijos nacionalinio parko centras, beveik visa seniūnija patenka į NATURA 2000 tinklą, pavadinimu "Žemaitijos nacionalinis parkas", kodas LTPLUB001, kodas LTPLU0009. Platelių bendruomenė prisidės prie projekto dalyvaudama seminare apie biologinę įvairovę bei bioskaidžių atliekų tvarkymą, susipažins su atvirų buveinių tvarkymu Varnių regioniniame parke bei Latvijoje, Papės gamtos parke.

Bendraukime
Bendraukime
Bylos dydis iki 5 Mb. Leidžiami formatai:
PDF, JPG, PNG, DOC, DOCX