Vėjo energetikos plėtra ir biologinei įvairovei svarbios teritorijos (VENBIS)

Vėjo energetikos plėtra ir biologinei įvairovei svarbios teritorijos (VENBIS)
  • Projekto kodas: EEE-LT03-AM-01-K-01-004
  • Projekto laikotarpis: 2015-02-06 - 2017-04-30
  • Projekto vykdytojas: Lietuvos ornitologų draugija
Panaudota projekto lėšų suma 318309.28
Paramos suma 306704.17
Bendra projekto vertė
340782.41
  • Projekto būsena: Įgyvendinama sutartis
  • Projekto partneris(-iai): VšĮ Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas, Lietuvos energetikos institutas
  • Savivaldybės, kurioms tenka projekto nauda: Kretingos raj., Kalvarijos, Palangos miesto, Kazlų Rūdos, Elektrėnų, Skuodo raj., Švenčionių raj., Kelmės raj., Zarasų raj., Kaišiadorių raj., Jonavos raj., Birštono, Šilalės raj., Tauragės raj., Prienų raj., Kauno raj., Kėdainių raj., Jurbarko raj., Vilk

 

Nacionalinėje energetinės nepriklausomybės strategijoje yra numatyta, kad iki 2020 m. ne mažiau kaip 20 procentų galutinio elektros suvartojimo sudarys energija, gaminama naudojant atsinaujinančiuosius energijos išteklius. Iki šio laikotarpio valstybė įsipareigojo sudaryti prielaidas įrengti 500 MW suminės galios vėjo elektrinių (VE). Šiuo metu vykdoma VE plėtra šalies teritorijoje, ypač vakarinėje jos dalyje, dažnai sukelia konfliktus su jautriomis biologinės įvairovės apsaugos požiūriu teritorijomis. Šių konfliktų valdymui iki šiol nėra sukurta efektyvių mechanizmų, nes nepakanka faktinių tyrimų duomenų apie biologinės įvairovės, ypatingai jautriausių VE poveikiui paukščių ir šikšnosparnių rūšių, paplitimą, gausą ir vietinių populiacijų būklę VE plėtrai perspektyviose teritorijose, taip pat apie galimą VE poveikį atskiroms paukščių ar šikšnosparnių rūšims. Projektu siekiama įvertinti perspektyviausių VE plėtrai plotų svarbą biologinei įvairovei, labiausiai VE pažeidžiamoms paukščių ir šikšnosparnių rūšims, kartu nustatant konfliktines teritorijas, pasiūlant konfliktų sprendimo būdus ir taip užtikrinant darnią vėjo energetikos plėtrą išvengiant bioįvairovės nykimo. Projekto metu planuojama apibendrinti šiuo metu turimus duomenis apie paukščių ir šikšnosparnių apsaugai svarbiausias teritorijas 53 šalies savivaldybėse veisimosi, migracijų ir žiemojimo metu. Taip pat numatomi papildomi paukščių ir šikšnosparnių tyrimai, juos koncentruojant tose vietose kur šiuo metu turima informacija yra nepakankamai tiksli, yra tik seni, istoriniai duomenys arba iki šiol tyrimai nebuvo vykdyti. Tyrimų metu planuojama naudoti naujas lauko tyrimų technologijas ir įrangą, kas leis efektyviau suklaupti aktualią ir skaitmeninio formato informaciją. Projekte iškeltoms problemoms spręsti numatytos sekančios veiklos: VE parkų plėtros šalyje analizė, paukščių ir šikšnosparnių paplitimo, gausumo ir populiacijų būklės duomenų bazės sudarymas remiantis esama ir nauja tyrimų medžiaga, VE poveikio biologinei įvairovei ir Natura 2000 tinklui analizė, kartografinės medžiagos parengimas. Projektas numato pasinaudoti geriausia kitų šalių patirtimi bei konsultacijas su tikslinėmis grupėmis. Duomenų bazė struktūrizuos ir integruos skirtingais lauko tyrimų metodais ir iš įvairių šaltinių gautus duomenis, leis atlikti duomenų paiešką pagal įvairius kriterijus bei atvaizduoti gautus rezultatus, juos integruojant su VE plėtra susijusius esamus teritorinio planavimo sprendiniais bei jos perspektyviniais planais. Duomenų bazės pagrindu bus sukurta internetinė priemonė konfliktinių teritorijų jautrumo vertinimui ir konfliktų valdymui su atskiros prieigos galimybėmis identifikuotoms vartotojų grupėms. Numatoma pridėtinė verta yra ta, kad daugiasluoksnių duomenų integracija padės ekspertams bei gamtosauginėms institucijoms operatyviai apibendrinti sukauptas žinias ir priimti atitinkamus sprendimus. Tuo tarpu VE plėtros atstovams projekto rezultatai padės pasirinkti teritorijas, kuriose VE darytų mažiausią neigiamą poveikį biologinei įvairovei, kas susiję su konfliktų su gamtosaugos sektoriumi mažinimu. Projekto sukuriama pridėtinė vertė yra atlikta tikslinė duomenų apie paukščių ir šikšnosparnių paplitimo šalyje analizė, surinkti nauji tyrimų duomenys, sukurtos VE plėtros konfliktinių teritorijų valdymo priemonės ir metodikos. Taip pat įvertintos VE plėtros zonos atskirose savivaldybėse.

Bendraukime
Bendraukime
Bylos dydis iki 5 Mb. Leidžiami formatai:
PDF, JPG, PNG, DOC, DOCX