Rūšių stebėsenos (monitoringo) gebėjimų stiprinimas

Rūšių stebėsenos (monitoringo) gebėjimų stiprinimas
  • Projekto kodas: EEE-LT03-AM-01-TF-01-004
  • Projekto laikotarpis: 2014-10-17 - 2016-07-31
  • Projekto vykdytojas: Aplinkos apsaugos agentūra
Panaudota projekto lėšų suma 528747.56
Paramos suma 585000.00
Bendra projekto vertė
585000.00
  • Projekto būsena: Įgyvendinama sutartis
  • Projekto partneris(-iai):
  • Savivaldybės, kurioms tenka projekto nauda: Akmenės raj., Alytaus miesto, Alytaus raj., Anykščių raj., Birštono, Biržų raj., Druskininkų, Elektrėnų, Ignalinos raj., Jonavos raj., Joniškio raj., Jurbarko raj., Kaišiadorių raj., Kalvarijos, Kauno miesto, Kauno raj., Kėdainių raj., Kelmės raj., Klaipė

 

Projekto veiklos yra skirtos suformuoti metodinį pagrindą ir surinkti duomenis bei kitą bazinę informaciją, reikalingus efektyviai vertinti Lietuvoje registruotų Europos Bendrijos svarbos augalų ir gyvūnų rūšių, kurioms išskirtos Natura 2000 tinklo teritorijos, populiacijų ir jų buveinių būklę, gamtinių ir antropogeninių veiksnių galimą poveikį jai, o taip pat įvertinti invazinių augalų ir bestuburių gyvūnų rūšių, pripažintų galinčiomis turėti ypač reikšmingą poveikį biologinei įvairovei, paplitimą, pagrindinius plitimo kelius bei esamą ir potencialią įtaką kitų, o ypač Europos Bendrijos svarbos, rūšių populiacijoms. Projekto įgyvendinimo metu bus surinkti duomenys ir išanalizuota informacija apie 101 Europos Bendrijos svarbos augalų ir gyvūnų rūšį, be to, ne mažiau kaip 13-kai invazinių augalų ir bestuburių gyvūnų rūšių bus įvertinti svarbiausi plitimo, būklės ir galimo poveikio kitoms rūšims parametrai bei parengtos rekomendacijos dėl būklės valdymo priemonių.

Bendraukime
Bendraukime
Bylos dydis iki 5 Mb. Leidžiami formatai:
PDF, JPG, PNG, DOC, DOCX