Nacionalinės studijos apie pagrindinių ekosistemų teikiamų paslaugų pasiskirstymą ir būklę Lietuvos teritorijoje parengimas

Nacionalinės studijos apie pagrindinių ekosistemų teikiamų paslaugų pasiskirstymą ir būklę Lietuvos teritorijoje parengimas
  • Projekto kodas: EEE-LT03-AM-01-TF-01-003
  • Projekto laikotarpis: 2014-07-11 - 2017-02-28
  • Projekto vykdytojas: Aplinkos apsaugos agentūra
Panaudota projekto lėšų suma 0.00
Paramos suma 919846.00
Bendra projekto vertė
919846.00
  • Projekto būsena: Įgyvendinama sutartis
  • Projekto partneris(-iai):
  • Savivaldybės, kurioms tenka projekto nauda: Akmenės raj., Alytaus miesto, Alytaus raj., Anykščių raj., Birštono, Biržų raj., Druskininkų, Elektrėnų, Ignalinos raj., Jonavos raj., Joniškio raj., Jurbarko raj., Kaišiadorių raj., Kalvarijos, Kauno miesto, Kauno raj., Kėdainių raj., Kelmės raj., Klaipė

 

Projekto tikslas – pagerinti ekosistemų ir biologinės įvairovės aspektų integravimą į kitus viešosios politikos sektorius, išplečiant žinių bazę apie ekosistemas, jų visuomenei teikiamas paslaugas ir būklę. Projekto veiklos yra skirtos suformuoti metodinį pagrindą nacionaliniam ekosistemų paslaugų kartografavimui ir kokybės vertinimui, parengiant išsamias metodines rekomendacijas, o taip pat surinkti duomenis bei kitą bazinę informaciją ir atlikti svarbiausių Lietuvoje ekosistemų paslaugų kartografavimą, parengiant atitinkamus žemėlapius, bei jų esamos kokybės, o taip pat ekosistemų gebėjimo teikti šias paslaugas (būklės) vertinimą nacionaliniu lygmeniu, taip įgyvendinant Europos Sąjungos Biologinės įvairovės strategijos iki 2020 m. 2 tikslo („Išlaikyti esamą ekosistemų ir jų paslaugų būklę ir ją pagerinti“) 5 veiksmo („Pagerinti Europos Sąjungoje žinias apie ekosistemas ir jų paslaugas“) pirmosios dalies, sakančios, kad Valstybės Europos Sąjungos narės, padedamos Europos Komisijos, sudarys jų nacionalinėje teritorijoje esančių ekosistemų ir jų paslaugų žemėlapius bei įvertins jų būklę, nuostatas.

Bendraukime
Bendraukime
Bylos dydis iki 5 Mb. Leidžiami formatai:
PDF, JPG, PNG, DOC, DOCX